Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

1163295

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Aktualności

2018.08.17 Trwa remont w Szkole Podstawowej w Kowalkach

-

Remont trwający w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach obejmuje przede wszystkim adaptację izby lekcyjnej na potrzeby oddziału przedszkolnego - grupy dzieci 3 i 4 letnich. Prace stanowią kolejny etap przekształcania gimnazjum w szkołę podstawową.

2018.08.14 DO ORGANIZATORÓW IMPREZ MASOWYCH

-

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

2018.08.10 Trwa budowa nowej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowa w Balinie

-

W ramach zadania pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie”, nad stawem w Balinie, do końca września 2018 r. powstanie nowa infrastruktura. 

2018.08.08 Pałac w Sadłowie po remoncie

-

Dnia 4 sierpnia 2018 r. odbył się piknik rodzinny w Sadłowie. Podczas imprezy, udostępnione zostały zwiedzającym pomieszczenia pałacu w Sadłowie, który w wyniku prac termomodernizacyjnych zyskał nowy wygląd.

2018.08.07 Trwają prace remontowe w Szkole Podstawowej w Borzyminie

-

W budynku Szkoły Podstawowej w Borzyminie prowadzone są prace remontowe polegające na wymianie wewnętrznej instalacji elektrycznej. Roboty polegają na wymianie starych przewodów aluminiowych na nowe - miedziane.

2018.08.06 VI Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej im. Janusza Małeckiego

-

Zapraszamy na VI Dożynkowy Turniej Piłki Nożnej im. Janusza Małeckiego.

2018.08.06 Pierwszy etap budowy kanalizacji w Sadłowie zakończony!

-

Zakończony został I. etap budowy kanalizacji w Sadłowie, polegający na wykonaniu studni kanalizacyjnej oraz sieci kanalizacyjnej w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1841 C Sadłowo – Michałki i nr 1840 C Świedziebnia – Zasady – Godziszewy.

2018.08.03 NEXERA szybki internet

NEXERA szybki internet

Dostępowa sieć światłowodowa dla szkół i mieszkańców

2018.07.30 Zapytaj eksperta ZUS o swoją emeryturę

-

Od 1 października 2017 roku obowiązuje niższy wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn. Dla tych, którzy chcą przejść na emeryturę lub też chcą wnioskować
o powtórne przeliczenie świadczeń Oddział ZUS Toruniu organizuje cykl dyżurów telefonicznych.

2018.07.30 Zwrot podatku akcyzowego

-

Urząd Gminy Rypin informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. w pokoju nr 22 przyjmowane będą wnioski

2018.07.27 Ostrzeżenie meteorologiczne

-

Zjawisko: Upał
Stopień zagrożenia: 2

 

2018.07.26 Wójt Gminy Rypin ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych

-

Wnioski należy składać w terminie od dnia 01 sierpnia 2018 r. do dnia 15 listopada 2018 r., z zastrzeżeniem, że termin ten może ulec skróceniu, w przypadku skompletowania wymaganej ilości wniosków i ograniczone środki finansowe przeznaczone na ten cel.

2018.07.20 Budowa chodnika w miejscowości Marianki

-

Trwają prace związane z budową chodnika w miejscowości Marianki. Materiały zakupiono ze środków funduszu sołeckiego, natomiast prace wykonują pracownicy Urzędu Gminy Rypin.

2018.07.17 Gminne zawody sportowo-pożarnicze

-

W dniu 15 lipca br. w Sadłowie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 6 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych i 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu gminy Rypin.

2018.07.16 Susza - trwają prace komisji

-

W czwartek 12 lipca 2018 roku na terenie gminy Rypin prace rozpoczęła Komisja ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego –suszy. Do dnia 6 lipca rolnicy złożyli ponad 360 wniosków, które obecnie podlegają weryfikacji.

2018.07.13 Prace remontowe przy Szkole Podstawowej w Zakroczu

-

Trwają prace w zakresie układania kostki betonowej przed Szkołą Podstawową w Zakroczu.

2018.07.13 Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu z burzami

Ostrzeżenie meteorologiczne  intensywne opady deszczu z burzami

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50 mm. Podczas opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.

2018.07.12 Setne urodziny Pani Bronisława Lange z Ław

-

Dnia 11 lipca 2018 r. Pani Bronisława Lange z Ław obchodziła swoje setne urodziny. Z tej okazji, jubilatkę odwiedzili: wójt gminy Janusz Tyburski, sekretarz gminy Mariusz Paprocki oraz podinspektor ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Rypin Beata Arentowicz.

2018.07.11 Mieszkańcy Gminy Rypin mogą korzystać z kolejnych siłowni zewnętrznych

Mieszkańcy Gminy Rypin mogą korzystać z kolejnych siłowni zewnętrznych

Siłownie zewnętrzne powstały w miejscowościach Balin, Kowalki i Sadłowo w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, z dofinansowanie w wysokości 63,63% planowanych kosztów kwalifikowanych.

2018.07.06 Rusza usuwanie wyrobów zawierających azbest

-

Dnia 5 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Rypin, Wójt Gminy Rypin Janusz Tyburski podpisał umowę z firmą ECO-POL Sp. z o.o., z Pruszcza na zadanie pn.  "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rypin".

2018.07.02 W Balinie powstanie nowa infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa

W Balinie powstanie nowa infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa

Dnia 2 lipca 2018 r. Wójt Gminy Rypin Janusz Tyburski w imieniu Gminy Rypin podpisał umowę z firmą P.H.U. TYMBUD z Maszewa Dużego koło Płocka, którą reprezentuje p. Wojciech Szwech na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie”.

2018.06.29 Nowy sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych

Nowy sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych

W imieniu Gminy Rypin, Wójt Gminy Janusz Tyburski i Skarbnik Gminy Małgorzata Czajkowska, podpisali w dniu 28 czerwca 2018 r. umowę z Ministrem Sprawiedliwości, reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich MS Mikołaja Pawlaka na powierzenie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.

2018.06.26 Zespół ds. Realizacji Programu Rewitalizacji

-

Na spotkaniu elekcyjnym w sprawie wyboru Zespołu ds. Realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016-2023, w dniu 14 czerwca 2018 r. dokonano wyboru członków Zespołu.

2018.06.26 Nowe nagłośnienie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin

-

Sala narad Urzędu Gminy Rypin została wyposażona w system konferencyjny umożliwiający zarówno swobodne prowadzenie sesji przez przewodniczącego rady gminy, jak i komfort debat z możliwością tworzenia i archiwizowania nagrań.

2018.06.25 Naprawa dróg asfaltowych w Gminie Rypin

-

Na terenie Gminy Rypin znajduje się 140 km dróg gminnych, z czego połowa to  drogi utwardzone. W pierwszym półroczu 2018 roku, Gmina Rypin przeprowadziła bieżące remonty dróg asfaltowych. Łączne wydatki na zakup materiałów wyniosły 100 tys. zł.

Odnośnik BIP

Rotator

Odnośniki

Odnośniki

ePUAP

ePUAP

Treść strony

Kilka słów o nas

         Gmina Rypin położona jest we wschodniej części województwa kujawsko–pomorskiego. Swoim obszarem otacza inną jednostkę podziału administracyjnego kraju tj. miasto Rypin. Administracyjnie gmina jest podzielona na 24 sołectwa i zamieszkuje w niej 7700 osób. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 13.194 ha, w tym użytków rolnych 11.025 ha (83,6 %), lasów i gruntów leśnych – 982 ha (7,4 %). Na terenie gminy występują dwa jeziora: Czarownica (22,4 ha) i Sadłowskie (21,6 ha). Gmina graniczy także z jeziorem Długie (103 ha), położonym na terenie gminy Wąpielsk.

  • Urząd Gminy Rypin

      Głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców jest praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Funkcjonuje ich ok. 1200 oraz ok. 800 działek o pow. do 1 ha. Dominującą w gospodarstwach rolnych jest produkcja roślinna, zwierzęca oraz sadownictwo. W pełni rozwiązane są na terenie gminy sprawy telefonizacji i wodociągów. Całkowita długość sieci zaopatrzenia w wodę wynosi w gminie ponad 335 km i woda doprowadzana jest z 4 stacji uzdatniania do 1486 odbiorców. Długość sieci wodociągowej w latach: 1990 – 21 km, 1994 – 156 km, 1998 – 250 km, 2002 – 266 km, 2006 – 300 km, 2010 – 335,4 km.

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.