Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

1313202

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Aktualności

2019.02.22 Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „OZE-szansa na innowacyjne rolnictwo”

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „OZE-szansa na innowacyjne rolnictwo”

Szkolenie skierowane jest do rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. Celem spotkania jest omówienie zagadnień związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

2019.02.19 Gmina wydzierżawiła grunty pod budowę elektrowni fotowoltaicznej

-

W dniu 18 lutego 2019 r. Wójt Gminy Rypin Janusz Tyburski podpisał umowę na dzierżawę terenów inwestycyjnych gminy Rypin.

2019.02.18 Sołtysi omówili bieżące sprawy sołectw

-

Dnia 15 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Rypin odbyła się narada sołtysów.

2019.02.18 Ośrodek TŁOK wspiera organizacje pozarządowe

Ośrodek TŁOK wspiera organizacje pozarządowe

Ośrodek TŁOK w Toruniu oferuje bezpłatne doradztwo i dotacje dla organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działalnością społeczną.

2019.02.12 Mistrzostwa Gminy Rypin w Pływaniu

-

W dniu 11 lutego 2019 r. w Rypińskim Centrum Sportu zostały rozegrane Mistrzostwa Gminy Rypin w Pływaniu. Brali w nich udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Rypin.

2019.02.11 Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r.

-

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie uprzejmie informuje, że od dnia 15.02.2019 r. zostanie uruchomiona nowa usługa Twój e-PIT umożliwiająca zatwierdzenie lub modyfikację zeznania podatkowego PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok, wstępnie przygotowanego przez administrację skarbową.

2019.02.08 Powiatowe spotkanie pn. "RAZEM dla Kujaw i Pomorza"

-

Dnia 7 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Rypin odbyło się powiatowe spotkanie pn. "RAZEM dla Kujaw i Pomorza", organizowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

2019.02.07 Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych  na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Rypin, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pracy w komisji konkursowej, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje/podmioty biorące udział  w konkursie.

2019.02.07 Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne dotyczyły aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016-2023.

2019.02.07 Informacja - azbest

Informacja - azbest

Zgłaszanie planowanych na rok 2019 inwestycji związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest

2019.02.01 Spotkanie konsultacyjne dot. aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016-2023

W dniu 5 lutego 2019 r. o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016-2023.

2019.02.01 Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych w 2019 roku

-

Wójt Gminy Rypin ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Rypin.

2019.01.28 Konsultacje zmian (aktualizacji) Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016-2023

-

Informujemy, iż trwają prace nad aktualizacją Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016-2023. 

2019.01.23 RAZEM dla Kujaw i Pomorza

-

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI zaprasza Rolników i mieszkańców wsi na spotkania...

2019.01.22 Podpisanie umowy na dofinansowanie „Budowy infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Rypin”

-

Gmina Rypin otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej w Gminie Rypin”

2019.01.21 e-Akta. Teraz prościej i taniej

-

Od stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy, które ułatwią przechowywanie akt pracowniczych dotyczących pracowników i zleceniobiorców i obniżą koszty związane z ich przechowywaniem.

2019.01.18 Zwrot podatku akcyzowego

-

Urząd Gminy Rypin informuje, że od dnia 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. w pokoju nr 22 przyjmowane będą wnioski wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

2019.01.16 Inicjuj z FIO na start – ruszają spotkania informacyjne

-

Ośrodek TŁOK w ramach projektu „INICJUCJ Z FIO na start” przyznaje granty do 5 tys. zł dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.

2019.01.16 Szkolenie dla rolników

-

Produkcja rolna na terenach objętych programem działań na OSN. Obowiązki i wymogi dla rolników.

2019.01.14 Kondolencje

Kondolencje

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 13 stycznia 2019 r. sołtysa sołectwa Sadłowo...

2019.01.04 Informacje dla pracodawcy (płatników)

Urząd Skarbowy w Rypinie - Informacje dla pracodawcy (płatników)

Zmiany od 2019 r.
•    informacje o dochodach zatrudnionych przez Państwa pracowników za 2018 r. należy wysłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie
•    informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R do urzędu skarbowego należy przekazać do ...
 

2019.01.03 Podpisanie umowy na dofinansowanie „Zagospodarowania terenu w miejscowości Kowalki”

-

Gmina Rypin otrzymała dofinansowanie na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki ”.

2019.01.03 „Mały ZUS” od 1 stycznia 2019 r.

-

Od 1 stycznia 2019 r. osoby, które prowadzą działalność na niewielką skalę, będą mogły skorzystać z tzw. „małego ZUS-u” i opłacać składki na ubezpieczenia społeczne uzależnione od przychodów.

2018.12.21 W Wigilię urząd będzie NIECZYNNY

-

W dniu 24 grudnia 2018 r. Urząd Gminy Rypin będzie NIECZYNNY.

2018.12.19 ŻYCZENIA

ŻYCZENIA

Życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

Odnośnik BIP

Rotator

Odnośniki

Odnośniki

ePUAP

ePUAP

Treść strony

Kilka słów o nas

         Gmina Rypin położona jest we wschodniej części województwa kujawsko–pomorskiego. Swoim obszarem otacza inną jednostkę podziału administracyjnego kraju tj. miasto Rypin. Administracyjnie gmina jest podzielona na 24 sołectwa i zamieszkuje w niej 7700 osób. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 13.194 ha, w tym użytków rolnych 11.025 ha (83,6 %), lasów i gruntów leśnych – 982 ha (7,4 %). Na terenie gminy występują dwa jeziora: Czarownica (22,4 ha) i Sadłowskie (21,6 ha). Gmina graniczy także z jeziorem Długie (103 ha), położonym na terenie gminy Wąpielsk.

  • Urząd Gminy Rypin

      Głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców jest praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Funkcjonuje ich ok. 1200 oraz ok. 800 działek o pow. do 1 ha. Dominującą w gospodarstwach rolnych jest produkcja roślinna, zwierzęca oraz sadownictwo. W pełni rozwiązane są na terenie gminy sprawy telefonizacji i wodociągów. Całkowita długość sieci zaopatrzenia w wodę wynosi w gminie ponad 335 km i woda doprowadzana jest z 4 stacji uzdatniania do 1486 odbiorców. Długość sieci wodociągowej w latach: 1990 – 21 km, 1994 – 156 km, 1998 – 250 km, 2002 – 266 km, 2006 – 300 km, 2010 – 335,4 km.

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.