Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

1313216

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin

Ogłoszenie Wójta Gminy Rypin
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
w sprawie naboru kandydatów do Zespołu ds. Realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Rypin

    Gmina Rypin, w związku z uchwalonym przez Radę Gminy Rypin w dniu 27 lutego 2018 r. Programem Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016-2023 (zwany dalej „Programem”) oraz wpisaniem do Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego (uchwała nr 12/503/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2018 r.),  rozpoczyna prace związane z jego wdrożeniem. Program będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdiagnozowanym obszarze Gminy Rypin, wymagającym szczególnego wsparcia. Ponadto Program umożliwi efektywne pozyskanie środków unijnych na działania rewitalizacyjne.        Z założenia rewitalizacja ma być kompleksowym i efektywnym procesem, mającym za zadanie wyprowadzenie obszaru zdegradowanego ze stanu kryzysowego spowodowanego koncentracją negatywnych zjawisk, przy aktywnym udziale i współpracy z lokalną społecznością.
    Celem prac Zespołu będzie zapewnienie partycypacji społecznej realizacji Programu, a jego głównym zadaniem będzie pełnienie funkcji opiniodawczej i doradczej w procesie realizacji Programu.

    W związku z powyższym, Wójt Gminy Rypin ogłasza nabór kandydatów do Zespołu ds. Realizacji Programu Rewitalizacji.
1.    Zgłoszenia kandydatów do Zespołu mogą dokonywać organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy działający na terenie Gminy Rypin, sołtysi, rolnicy, mieszkańcy Gminy Rypin.
2.    Zgłoszenia kandydata należy dokonać na Formularzu zgłoszeniowym, załączonym do ogłoszenia.
3.    Termin naboru kandydatów do Zespołu wyznaczono do dnia 25 maja 2018 r. do godz. 15.00
4.    Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać pocztą (liczy się data wpływu) na adres Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin lub złożyć w Urzędzie Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr 18.
5.    Formularz dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rypin.pl, stronie internetowej Gminy Rypin www.rypin.pl, lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Rypin, pokój nr 14.
6.    Nie będą brane pod uwagę formularze niekompletne oraz złożone po terminie określonym w punkcie 3 ogłoszenia.

 

 

                 Wójt                 
/-/dr inż. Janusz Tyburski

 

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.