Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

1284653

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w miejscowości Kowalki

Gmina Rypin ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu na działce o numerze ewidencyjnym 197/17 w miejscowości Kowalki.

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszej pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym i eksploatacyjnym koncepcji zagospodarowania terenu działki o numerze ew. 197/17 w miejscowości Kowalki. Rezultaty  konkursu posłużą
do przeprowadzenia wśród mieszkańców plebiscytu na wyłonienie najciekawszej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ukształtowania przestrzeni publicznej w miejscowości Kowalki oraz przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”.

Zadaniem konkursowym jest opracowanie koncepcji ukształtowania i  zagospodarowania terenu, zieleni i elementów małej architektury a także obiektów i przestrzeni służących rekreacji i wypoczynkowi. Celem jest uzyskanie wysokiej jakości, reprezentacyjnej przestrzeni publicznej, w której obszar będzie ogólnodostępny, spełniający rolę miejsca spotkań i spacerów, wypoczynku i rekreacji.

Koncepcja architektoniczna zagospodarowania terenu powinna organizować przestrzeń publiczną, nadając jej charakter wielofunkcyjnego, otwartego, reprezentacyjnego miejsca spotkań i  rekreacji.
• Przestrzeń winna zawierać elementy służące wypoczynkowi, rekreacji, zabawom itp.
(z przeznaczeniem  dla osób w różnym wieku, dzieci i młodzieży, osób starszych oraz
w wieku przekraczającym 50 lat, mieszkańcom i turystom).
• Teren powinien być dostępny dla osób niepełnosprawnych oraz osób z wózkami dziecięcymi.
• Projekt zieleni winien przewidywać adaptację istniejącego dojrzałego drzewostanu wraz z propozycją nowych nasadzeń. Dobór nasadzeń powinien uwzględniać zmiany w czasie. Dopuszcza się zieleń niskopienną oraz drzewa o kształtowanej koronie i wysokości.
Wykonawca koncepcji dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w opracowanym przez siebie projekcie zagospodarowania terenu.


Nadsyłanie prac konkursowych
Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście w terminie do 15.06.2018 r. do godz. 15.00 na adres: Urząd Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin z dopiskiem „Koncepcja zagospodarowania terenu w miejscowości Kowalki’

 

drukuj (Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w miejscowości Kowalki)

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.