Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

1444493

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Termomodernizacja budynku urzędu gminy

Zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku urzędu gminy, w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rypin”. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym  i mieszkaniowym,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania wyniosła 75 % wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą przedmiotowego zadania była firma P. H. U. TYMBUD z Maszewa Dużego, reprezentowana przez Wojciecha Szwech.

W ramach projektu docieplono dach oraz strop wewnętrzny nad piwnicą obiektu, wykonano modernizację systemu wentylacyjnego, systemu grzewczego oraz wewnętrznej instalacji oświetleniowej. Prace zostały zakończone 23 maja 2018 r. protokolarnym odbiorem bez uwag.

Główny cel projektu to zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa stanu technicznego budynku Urzędu Gminy Rypin.

Wójt Janusz Tyburski: "To już kolejna inwestycja w Gminie Rypin związana z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej. Budynek Urzędu Gminy pochodzi z lat 70-tych i jest jednym z ostatnich obiektów gminnych, na którym przeprowadzono termomodernizację. Inwestycję udało się zrealizować dzięki pozyskanemu przez gminę dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przy okazji prac remontowych została odnowiona i uzyskała nowy wygląd, sala konferencyjna. Ze środków RPO realizujemy również inny projekt w miejscowości Sadłowo, pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku pałacu w Sadłowie”. Wszystkie prace mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną budynków oraz redukcję zużycia energii pierwotnej i ograniczenie emisji CO2Podjęte działania termomodernizacyjne przyczynią się również do znacznego zmniejszenia kosztów eksploatacji tych obiektów."

 

 

 

wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.