Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

1333150

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Konsultacje w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.

            Wójt Gminy Rypin zaprasza przedstawicieli wszystkich organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie gminy Rypin do aktywnego udziału w konsultacjach projektu „Programu  współpracy gminy Rypin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz wolontariatem w 2019 roku”. Konsultacje prowadzone są w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz uchwały nr III/4/10  Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia  2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

            Konsultacje będą prowadzone w terminie od 22.10.2018 r. do 31.10.2018 r. w formie:

1) wyrażenia pisemnej  opinii i uwag do projektu programu, które można przesyłać na formularzu zgłoszenia uwag w terminie do dnia  31 października 2018  r.:

            - pocztą elektroniczną na adres: promocja@rypin.pl

            - pocztą tradycyjną, bądź składać w Urzędzie Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin, pokój nr  14,

2) spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową na terenie gminy Rypin, które odbędzie się dnia 29 października 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 10.00 w sali nr 16 Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4.

            Projekt programu oraz formularz zgłoszenia uwag opublikowane zostały na stronie internetowej gminy Rypin (www.rypin.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.rypin.pl) oraz dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Rypin, ul. Lipnowska 4, pokój nr 14.

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.