Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

1512588

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r.

Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r.
na Portalu Podatkowym
www.podatki.gov.pl


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie uprzejmie informuje, że od dnia 15.02.2019 r. zostanie uruchomiona nowa usługa Twój e-PIT umożliwiająca zatwierdzenie lub modyfikację zeznania podatkowego PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok, wstępnie przygotowanego przez administrację skarbową.

Usługa będzie dostępna dla podatników rozliczających się: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub dla osób samotnie wychowujących dzieci. Administracja skarbowa przygotuje zeznanie podatkowe dla wszystkich podatników rozliczających się z dochodów na formularzach PIT-37 lub PIT-38.

Zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wstępnie przygotowane w formie rozliczenia  indywidualnego. Sposób rozliczenia można zmienić na wspólny z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci.  Aby to zrobić, wystarczy się zalogować do powyższej usługi i wybrać odpowiednią opcję.

Krajowa Administracja Skarbowa udostępni wstępnie przygotowane zeznania podatkowe PIT-37 lub PIT-38 w wersji elektronicznej na portalu podatkowym www.podatki.gov.pl z dniem 15 lutego 2019 r.
Rozliczenia roczne za 2018 r. w usłudze Twój e-PIT zostaną automatycznie i bezpłatnie przygotowane przez system na podstawie danych zgromadzonych przez administrację skarbową.

Właściwy urząd skarbowy przygotuje zeznanie bazując między innymi na:
- informacjach od płatników, przekazywanych na formularzach PIT-11, PIT-11A, PIT-8C, PIT-40A;
- informacjach od podatników, zawartych w zeznaniu podatkowym za rok ubiegły, np. ulga na dzieci (dzieci do 18 roku), nr KRS

Organizacji Pożytku Publicznego, której w ubiegłym roku przekazany został 1% podatku należnego;
- informacjach znajdujących się w rejestrach własnych administracji skarbowej, np. kwota zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych wpłacona w trakcie roku podatkowego przez podatnika;

Aby skorzystać z usługi Twój E-PIT należy wejść na portal podatkowy www.podatki.gov.pl, a następnie podać dane uwierzytelniające:
-  identyfikator podatkowy PESEL, kwota przychodu z zeznania podatkowego za 2017 rok, kwota przychodu z jednej informacji od płatników za rok 2018
- skorzystać z profilu zaufanego.

Opcje, z których może skorzystać podatnik, chcący posłużyć się usługą e-PIT do rozliczenia rocznego:
Jeśli nie zrobi nic, wówczas 30.04.2019 r. rozliczenie zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne z jego złożeniem z datą 30 kwietnia 2019 r.,

Może sprawdzić i zaakceptować zeznanie podatkowe bez zmian oraz wygenerować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO), co będzie równoznaczne ze złożeniem zeznania podatkowego z datą jego zaakceptowania przez podatnika,

Może zmodyfikować lub uzupełnić zeznanie podatkowe w zakresie: wyboru sposobu opodatkowania (wspólnie z małżonkiem/osoba samotnie wychowująca dzieci), uzupełnić dane o nieujęte, a uzyskane przez podatnika w danym roku przychody ze źródeł, które są wykazywane w PIT-37 lub PIT-38,  wskazać numer KRS OPP, której chce przekazać 1% podatku, a także uzupełnić o inne dane, których nie posiada administracja skarbowa (odliczenia: ulga na dzieci powyżej 18 roku życia, darowizny na cele kultu religijnego lub na cele krwiodawstwa, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu użytkowania Internetu itp.), następnie może zaakceptować zmienione przez siebie zeznanie oraz wygenerować UPO co będzie równoznaczne ze złożeniem zeznania rocznego w momencie akceptacji,

Odrzucić przygotowane zeznanie, co skutkuje koniecznością złożenia przez podatnika zeznania we własnym zakresie w formie papierowej lub elektronicznej,

Rozliczyć się samodzielnie w wybranej przez siebie formie innej niż usługa Twój e-PIT. Wówczas rozliczone w  usłudze zeznanie nie będzie brane pod uwagę, gdyż sporządzone samodzielnie zastąpi te, które zostało wstępnie sporządzone przez administrację skarbową.
   
Jedną z ważniejszych korzyści dla podatnika związaną ze skorzystaniem przez niego z usługi  Twój e-PIT jest szybszy zwrot nadpłaty podatku w terminie nie przekraczającym 45 dni, podczas gdy w przypadku skorzystania z rozliczenia w formie papierowej zwrot nadpłaty podatku następuje w terminie nieprzekraczającym 90 dni.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie zachęca do skorzystania z usługi E-PIT. W związku z tym w celu ułatwienia podatnikom możliwości skorzystania z usługi Twój E-PIT uruchomił w siedzibie Urzędu Skarbowego w Rypinie w sali obsługi (pokój nr 1) stanowisko komputerowe, gdzie przy pomocy pracownika urzędu podatnik będzie mógł zatwierdzić lub zmodyfikować swój e-PIT.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie informuje, iż w każdą środę począwszy od dnia 20 lutego 2019 r. w godz. od 10.00 do 12.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Rypinie (Sala obsługi – pokój nr 1) będzie odbywał się dyżur pracownika sali obsługi klienta dedykowany dla osób chcących uzyskać szczegółowe informacje dotyczące usługi Twój e-PIT.  

Dodatkowo informacje w powyższym zakresie oraz pomoc w skorzystaniu z usługi Twój e-PIT będzie można uzyskać codziennie w godz. od 7.30 do 15.30 ( w poniedziałki w godz. od 7.30 do 18.00) na Sali Obsługi Klienta lub pod numerem telefonu 54 280 45 10 wew. 24 i 27,

 

                        Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie
                            Tomasz Gliński

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.