Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

1816449

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Umowy z wykonawcami robót i dostaw w ramach projektu „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej”

Dnia 7 lutego 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Gminą Rypin, a firmą DOM-PLAST Karol Dąbrowski z siedzibą w Golubiu-Dobrzyniu na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pn. „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej”. Koszt robót budowlanych wyniesie 395.143,81 zł brutto.

Umowa z wykonawcą obejmuje następujące roboty budowlane :

- remont kompleksu pomieszczeń (parter) na potrzeby seniorów, w tym wydzielenie pomieszczenia sanitarnego (toaleta) i zaplecza socjalnego,

- remont pomieszczenia dla klubu młodzieżowego (I piętro),

- wydzielenie pomieszczenia na zaplecze sanitarne (toalety) i zaplecze socjalne dla klubu młodzieżowego (I piętro),

- remont pomieszczenia administracyjno-gospodarczego dla osób zatrudnionych przy realizacji projektów społecznych,

- dostosowanie pomieszczenia przeznaczonego do integracji społecznej uczestników projektów społecznych (ułożenie podłogi, wydzielenie kącika sanitarnego) znajdującego się na drugim piętrze – poddasze budynku,

- remont klatki schodowej od parteru do II piętra oraz korytarza na pierwszym piętrze.

Projekt „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej” obejmuje również dostawę wyposażenia. Wykonawcą tej części projektu będzie firma PB ׀ tenders Jakub Pawulski z siedzibą w Bydgoszczy za kwotę brutto 97.451,67 zł. Wyposażenie w/w pomieszczeń będzie obejmować zakup mebli, sprzętu AGD, sprzętu RTV, drobnego sprzętu gospodarstwa domowego, urządzeń i sprzętu biurowego oraz zakup schodołazu umożliwiającego poruszanie się po schodach osobom niepełnosprawnym.

Roboty budowlane oraz dostawa wyposażenia zostanie zrealizowana w pierwszym półroczu 2020 roku.

Projekt „Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 95% kwoty wydatków kwalifikowalnych. Projekt jest powiązany z Lokalną Strategią Rozwoju i sfinansowany w jej ramach.

  • autor: Marzena Zdrojewska
wyświetl galerię w Cooliris
wyświetl galerię w Cooliris
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin Unia Europejska; Fundusze Europejskie

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.