Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

1804017

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

UCHWAŁA NR XVI/131/20 RADY GMINY RYPIN z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości

W związku z wprowadzoną pandemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców.

W dniu 2 marca 2020 r. uchwalona została ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Ustawą tą wprowadzono liczne rozwiązania w celu złagodzenia skutków społeczno-gospodarczych pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W ustawie tej  przewiduje się również rozwiązania w zakresie podatku od nieruchomości.    

         Zgodnie z  art. 15q w/w ustawy rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

Dnia 29 maja 2020 r. Rada Gminy Rypin podjęła uchwałę w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości płatnej w czerwcu 2020 r. do 30 września 2020 r.

W załączeniu treść uchwały, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc oraz oświadczenie przedsiębiorcy.

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin Unia Europejska; Fundusze Europejskie

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.