Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

3160731

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu „Aktywne życie seniora”.

W dniach od 18 do 21 sierpnia 2020 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja 26 osób do projektu pn. "Aktywne życie seniora", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Warunki zakwalifikowania się do projektu:
•    zagrożenie ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
•    uczestnik projektu w wieku poprodukcyjnym  tj. 60 lat i więcej dla kobiet i 65 lat i więcej dla mężczyzn,
•    zamieszkiwanie na terenie sołectwa Sadłowo (w rozumieniu Kodeksu cywilnego),
•    uczestnik projektu nie bierze udziału w więcej niż jednym projekcie dofinansowanym w ramach projektu grantowego LGD.

W ramach projektu odbędą się: 

  • zajęcia rozwijające – praca własna,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • zajęcia prozdrowotne,
  • zajęcia rekreacyjno-ruchowe,
  • wyjazd do Krainy Skrwy Manufaktura Zdrowia w Raku,
  • wyjazd do Pracowni Ceramicznej Melerart w Wąpielsku,
  • spotkania otwarte.

Zajęcia będą odbywały się w pałacu w Sadłowie.

W ramach rekrutacji, należy złożyć formularz zgłoszeniowy.

Po zakończonej rekrutacji zostanie sporządzona lista uczestników, którzy podpiszą deklarację udziału w projekcie oraz formularz danych uczestnika projektu, oświadczenie potwierdzające status osoby zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, oświadczenie uczestnika projektu,  umowę uczestnictwa w projekcie, ewentualnie formularz specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności uczestnika.


Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane od dnia 18 sierpnia do 21 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Rypin w godzinach pracy urzędu tj. od 7.30 do 15.30. W celu umożliwienia złożenia formularza zgłoszeniowego wszystkim osobom zainteresowanym, w dniach od 18 sierpnia 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r., w godzinach od 10.00 do godz. 12.00 dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w pałacu w Sadłowie (pierwsze piętro). O zakwalifikowaniu się do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
Osobą odpowiedzialną za rekrutację jest koordynator projektu p. Marzena Zdrojewska, e-mail: promocja@rypin.pl, tel. 54-280-97-00.
 

  • autor: Marzena Zdrojewska

Regulamin naboru - aktualizacja (obow. od 01.06.2021 r. do 30.09.2021 r.)

wyświetl galerię w Cooliris
  • -

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin Unia Europejska; Fundusze Europejskie

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.