Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

2028831

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

 • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Zakończona została przebudowa drogi w Kowalkach.

Dokonany został techniczny odbiór drogi w Kowalkach wykonanej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki o długości 838 mb”, realizowanej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres robót objął:

 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej i mieszanki mineralno-bitumicznej,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 • wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
 • wykonanie zjazdów do posesji,
 • ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.

Na odcinku drogi o długości 182 m biegnącym od drogi gminnej Kowalki – Nadróż do boiska sportowego GROT, został wybudowany ciąg pieszo-jezdny z kostki betonowej. Na tym odcinku znajduje się gęsta zabudowa domów jednorodzinnych i dlatego została zaprojektowana i ustanowiona „strefa zamieszkania” zwiększająca bezpieczeństwo pieszych. Strefa zamieszkania kończy się przy kompleksie sportowym. Brukowana droga wzdłuż boiska i parku umożliwia bezpieczne dojście do strefy wypoczynkowo-rekreacyjnej umiejscowionej na terenie parku. Wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego planowana jest również budowa budynku wielorodzinnego. Na dalszym odcinku powstają nowe domy jednorodzinne.

Całkowity koszt zadania wyniósł  999.947,53 zł. Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie.

Inwestycja współfinansowana jest w wysokości 500 000,00 zł  ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 • autor: Marzena Zdrojewska
wyświetl galerię w Cooliris
 • DSC06444
 • DSC06445
 • DSC06447
 • DSC06448
 • DSC06450
 • DSC06451
 • DSC06452
 • DSC06454

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin Unia Europejska; Fundusze Europejskie

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.