Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

1970740

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

 • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Podsumowanie roku 2020 (cz.2) – budowa dróg.

W 2020 roku gmina Rypin zmodernizowała cztery drogi gminne, dofinansowała przebudowę jednej drogi powiatowej na terenie gminy oraz pozyskała dofinansowanie na inwestycje drogowe w 2021 roku.

 

Modernizacja dróg gminnych.

1. Przebudowa drogi gminnej Sikory – Gniazdek.

Inwestycja dofinansowana w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2019.

Zakres robót:

 • roboty przygotowawcze i ziemne,
 • wzmocnienie krawędzi jezdni,
 • wykonanie przepustów pod drogą oraz na zjazdach,
 • wykonanie peronu, chodnika i nawierzchni pod wiatę,
 • ustawienie wyspy kanalizującej ruch,
 • ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej,
 • wykonanie zjazdów,
 • odtworzenie rowów przydrożnych,
 • wykonanie pobocza gruntowego, 
 • ustawienie oznakowania, barier ochronnych, lamp drogowych oraz wiaty przystankowej.

2. Rozbudowa drogi gminnej Linne - Nowe Sadłowo - Sadłowo Rumunki (etap III).

Na rozbudowę drogi gmina pozyskała dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zakres robót:

 • roboty ziemne,
 • remont przepustu,
 • wykonanie podbudowy,
 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni - podwójnego powierzchniowego utrwalenia emulsją asfaltową i grysami kamiennymi,
 • wykonanie zjazdów do posesji,
 • wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu; ustawienie barier ochronnych, ustawienie znaków pionowych.

3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kowalki.

Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 Zakres robót:

 • wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki betonowej i mieszanki mineralno-bitumicznej,
 • budowa ciągu pieszo-jezdnego,
 • wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,
 • wykonanie warstwy odsączającej z piasku,
 • wykonanie zjazdów do posesji,
 • ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.

4. Rozbudowa drogi gminnej Głowińsk - Głowińsk.

Inwestycja współfinansowana w 60% Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020), zaś wkład własny współfinansowany przez samorząd gminy Rypin, miasta Rypina i powiatu rypińskiego.

Zakres robót:

 • wykonanie na całym odcinku jezdni nowej nawierzchni z betonu asfaltowego ułożonej na podbudowie zasadniczej z betonu asfaltowego i podbudowie pomocniczej z kruszywa kamiennego łamanego,
 • przebudowę skrzyżowań z drogami wojewódzkimi, 
 • wykonanie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
 • wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym,
 • wykonanie zjazdów do posesji i na pola przylegające do drogi,
 • remont przepustów,
 • pogłębienie rowów przydrożnych,
 • wykonanie elementów poprawiających bezpieczeństwo na drodze: wykonanie wyspy kanalizującej i spowalniającej ruch, ustawienie barier ochronnych, ustawienie oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego,
 • ustawienie lamp ulicznych na całym odcinku drogi.

 

Przebudowa drogi powiatowej.

Przebudowa drogi Świedziebnia - Zasady - Sadłowo - Godziszewy w miejscowości Sadłowo (w obszarze zabudowanym).

Inwestycja otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych (edycja 2020) w wysokości 50%. W ramach współpracy pomiędzy samorządami, gmina Rypin udzieliła wsparcia finansowego powiatowi rypińskiemu.

Zakres  robót:

 • zwiększenie parametrów nośności drogi poprzez wykonanie dodatkowych warstw nawierzchni tj. warstwy wyrównawczej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
 • wykonanie nawierzchni poboczy wzmocnionych,
 • wykonanie konstrukcji zjazdów z kostki betonowej,
 • wykonanie chodników o nawierzchni z kostki betonowej,
 • wykonanie peronu przystankowego,  
 • przebudowę skrzyżowania z droga powiatową i drogą gminną,
 • wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci m. in. oznakowania aktywnego przejścia dla pieszych.

 

Inwestycje drogowe w 2021 roku.

Przebudowa drogi gminnej Borzymin - Żałe.

Inwestycja na liście dróg pozytywnie zweryfikowanych do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych (edycja uzupełniająca 2020) w wysokości 60% kosztów przebudowy.

Zaplanowany zakres robót:

 • przebudowa jezdni z poszerzeniem do szerokosci 5,0 m,
 • ułożenie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego,
 • przebudowa poboczy i ich utwardzenie o szerokosci 0,75m,
 • remont zjazdów do posesji.

 

Trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji na budowę kolejnych dróg w gminie Rypin.

 • autor: Marzena Zdrojewska
wyświetl galerię w Cooliris
 • DSC_1717
 • DSC_1722
 • DSC_1726
 • DSC_2451
 • DSC_2452
 • DSC_2456
 • DSC06444
 • DSC06448
 • DSC06451
 • DSC06423
 • DSC06430
 • DSC06435

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin Unia Europejska; Fundusze Europejskie

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.