Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

2216863

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

 • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Nagrodzeni uczniowie i nauczyciele.

Dnia 25 czerwca 2021 r. w szkołach odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego 2020/21. Były one okazją do wręczenia nagród, podziękowań i gratulacji. Nagrody książkowe od Wójta Gminy Rypin otrzymali uczniowie z najwyższą średnią, laureaci i finaliści konkursów. Radzice wyróżnionych uczniów oraz nauczyciele, którzy przyczynili się do ich sukcesów otrzymali listy gratulacyjne.

Przedstawiamy sylwetki nagrodzonych uczniów:

Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie

Karolina Czajkowska to uczennica kl.VIIb Szkoły Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie.

W tym roku szkolnym została podwójną laureatką Kuratoryjnego Konkursu Przedmiotowego:

 • laureatka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego Kuratora Oświaty z języka polskiego (opiekun Anna Umińska),
 • laureatka wojewódzkiego konkursu przedmiotowego Kuratora Oświatyz historii (opiekun Piotr Zgryziewicz),
 • laureatką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie, za które otrzymała wysokie Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Humaniści na start” (opiekun Anna Umińska),
 • III miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim w Zamku Bierzgłowskim (opiekun Anna Umińska).

Krystian Więckowski - uczeń klasy VII b Szkoły Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie

 • II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Literackim w Zamku Bierzgłowskim (opiekun Anna Umińska).

Weronika Gawrońska, uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego dnia 09.04.2021 r. zakwalifikowała się do III etapu finałowego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Chemicznej. Jest to pierwsza Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Chemicznej dla szkół podstawowych, objęta honorowym patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ministra Edukacji i Nauki. Finał konkursu odbył się 29.05.2021 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczennicę do konkursu przygotowała nauczycielka chemii pani Małgorzata Czajkowska.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalkach

PASJONACI NAUKI i nie tylko...

Michał Ławicki, Lena Dunajska, Wiktor Jabłoński są uczniami klasy siódmej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach, którzy otrzymali Nagrody Wójta Gminy Rypin.

Z pozoru zwykli, a po głębszym poznaniu jednak niezwykli uczniowie, którzy, tak jak Wiktor, po lekcjach grają w gry komputerowe i jeżdżą na rowerze.

Pasją Wiktora jest piłka nożna i zwierzęta egzotyczne. W czasach przedpandemicznych, w klasie 4 ,5 i częściowo 6 uczestniczył w zajęciach gminnej akademii piłkarskiej. Obecnie Wiktor zajmuje się amatorsko hodowlą patyczaków rogatych. Jego zainteresowania wędrują również ku motoryzacji.

Zainteresowania Leny skupiają sie wokół recytacji i gry aktorskiej na scenie. Swoje pasje rozwija podczas zajęć domu kultury w Brodnicy, gdzie uczęszcza na prywatne lekcje doskonalenia umiejętności recytatorskich oraz grupowe warsztaty aktorskie. Jeszcze do niedawna tańczyła w klubie sportowym, gdzie trenowała taniec towarzyski. Wtedy, kilkadziesiąt razy, brała udział w turniejach tanecznych. W sumie tańczyła 5 lat, od 8 do 13 roku życia.  

Michał pasjonuje się historią i lubi być na bieżąco poinformowany o aktualnych wydarzeniach z kraju oraz ze świata. Lubi podróże i poznawanie nowych zakątków. Kilka lat temu rozpoczął naukę gry na pianinie w szkole muzycznej w Rypinie, do której uczęszcza już kolejny rok.

To zgrane trio podjęło wyzwanie i stanęło do rywalizacji w szranki z uczniami z całej Polski w Konkursie Ogólnopolskim Forum Ekonomicznego Młodych w ramach programu edukacyjnego "Ekonomia na co dzień ".

Lena Dunajska, Wiktor Jabłoński i Michał Ławicki, bo o nich tu mowa, wywalczyli w tym konkursie tytuł finalisty.

Michał poszedł nieco dalej i zdobył kolejne laury dla swojej szkoły. Jako że wykazuje szerokie zdolności matematyczne sukcesywnie doskonalił swoje umiejętności w tym zakresie i przystąpił w roku szkolnym 2020/2021 do trzech matematycznych konkursów. W konkursie przedmiotowym z matematyki LIGA ZADANIOWA, zorganizowanym pod patronatem Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy oraz Polskiego Towarzystwa Matematycznego zdobył tytuł laureata i I miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. W Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematyczny" uzyskał wynik bardzo dobry, zaś w Konkursie Przedmiotowym z Matematyki Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty wywalczył tytuł finalisty. Michał legitymuje się też najwyższą średnią ocen w szkole 5,79.

 

Szkoła Podstawowa w Sadłowie

Amelia Pawłowska jest uczennicą klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Sadłowie. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. W bieżącym roku szkolnym jej średnia ocen to 5,67. Uczennica chętnie reprezentuje szkołę w konkursach oraz zawodach sportowych. Ma już na swoim koncie sukcesy; w konkursie recytatorskim na szczeblu powiatowym zdobyła I miejsce w kategorii klas IV – VIII . Wzięła również udział Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Popisz się talentem”. Jednak największą pasją uczennicy jest taniec. Zdolności w tym zakresie rozwija uczęszczając na warsztaty taneczne. Amelia jest taktowna, grzeczna i życzliwa.

Kacper Gadomski jest uczniem siódmej klasy Szkoły Podstawowej w Sadłowie. W roku szkolnym 2020/2021 uzyskał średnią ocen 5,64 oraz wzorowe zachowanie. Kacper to chłopiec, który nie boi się wyzwań i dzielnie stawia im czoła. Jest ambitny i wytrwale dąży do celu. Dzięki takiej postawie, szerokim zainteresowaniom oraz twórczej wyobraźni Kacper odnosi sukcesy w wielu dziedzinach. Jest uzdolniony matematycznie i artystycznie. Konsekwentnie rozwija swoją znajomość języków obcych.

Izabela Lulińska jest uczennicą klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Sadłowie. Na koniec roku szkolnego uzyskała średnią ocen 5,61 oraz wzorowe zachowanie. Uczennica chętnie bierze udział w konkursach przedmiotowych. Jej pasją jest muzyka. Gra na fortepianie i gitarze. Swoje zainteresowania rozwija w Szkole Muzycznej I Stopnia. Iza jest uczennicą sumienną i pracowitą, zawsze życzliwa i pomocna.

Jan Pawłowski jest uczniem klasy ósmej Szkoły Podstawowej w Sadłowie. Uczeń osiąga wysokie wyniki w nauce. W roku szkolnym 2020/2021 uzyskał średnią ocen 5,56 oraz wzorowe zachowanie. Jan jest uczniem ambitnym, wykazującym się szeroką wiedzą w różnych dziedzinach. Potwierdzeniem tego jest uzyskanie tytułu finalisty w Przedmiotowym Konkursie Kuratoryjnym z Geografii na szczeblu wojewódzkim. Jasiu chętnie reprezentuje szkołę w zawodach sportowych, aktywnie działa w samorządzie szkolnym i klasowym. Jest miły i życzliwy, chętnie służy pomocą kolegom i koleżankom.

 

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym

Nikola Gardecka - uczennica klasy VI, zawsze wzorowo wypełnia obowiązki szkolne. Aktywnie udziela się w dodatkowych pracach na rzecz szkoły i klasy. Bierze udział w licznych konkursach, rozwija swoje zainteresowania, jest uzdolniona plastycznie. Bierze aktywny udział w licznych apelach i przedstawieniach szkolnych. Zawsze służy pomocą kolegom i koleżankom, swoim uśmiechem i radością zaraża innych. Dba o bezpieczeństwo własne i innych osób. Godnie i kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią. Szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną i indywidualną. Zawsze punktualna i zdyscyplinowana
o wysokiej kulturze osobistej, odpowiedzialna za powierzone zadania. To przykład uczennicy która wzorowo podchodzi do obowiązków szkolnych. Warto podkreślić, że jej wiedza wykracza poza podstawę programową

Milena Kaszlewicz - uczennica klasy VI, wszechstronnie uzdolniona, pracowita, wzorowo wypełnia obowiązki szkolne. Prezentuje wysoką kulturę osobistą. Milena jest uzdolniona sportowo, potrafi pogodzić udział w licznych zawodach sportowych z obowiązkami szkolnymi uzyskując wysokie wyniki. Szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły, dba o kulturę słowa, przejawia troskę o mienie szkoły. Jest koleżeńska i uczynna. Zawsze punktualna, przykładnie spełnia obowiązki szkolne. Przez sześć lat nauki nie opuściła jeszcze żadnej godziny lekcyjnej, co roku uzyskując 100% frekwencję.

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie

Zuzanna Betlejewska jest absolwentką Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Stępowie. W roku szkolnym 2020/2021 uzyskała tytuł najlepszej uczennicy naszej szkoły ze średnią ocen 5,67. Zuzanna jest bardzo pracowitą i systematyczną  uczennicą, zawsze bardzo dobrze przygotowana do lekcji. Przez cały okres edukacji angażowała się czynnie w życie szkoły i w pracę nad wieloma projektami, a także brała udział w licznych konkursach przedmiotowych na różnych szczeblach. W roku szkolnym 2020/2021  w kuratoryjnym konkursie z fizyki zakwalifikowała się do etapu rejonowego.

 

Szkoła Podstawowa w Zakroczu

Najlepszą uczennicą Szkoły Podstawowej w Zakroczu jest Izabela Marynowska. W roku szkolnym 2020/2021 zdobyła najwyższą średnią - 5,5. Przez cały okres edukacji podstawowej zdobywała najwyższe wyniki, angażowała się w życie szkoły, reprezentowała ją w powiecie i województwie. Jej największe osiągnięcia to:

 • międzyszkolny konkurs wiedzy o kulturze i historii krajów anglojęzycznych “Be COOLtural” - 1 miejsce,
 • gminny konkurs wiedzy o kulturze i historii Stanów Zjednoczonych oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej “Be COOLtural” - 1 miejsce,
 • gminny Konkurs Ortograficzny “Mistrz Ortografii” - 2 miejsce,
 • VIII Gminny Konkurs Ortograficzny - 3 miejsce,
 • Gminny Konkurs Języka Angielskiego “English Is Cool” - 3 miejsce x 2,
 • Gminny Dwujęzyczny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem: “ I ty możesz zostać Poliglotą” - 3 miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs Chemiczny “ Alchemik” - wynik bardzo dobry.

 

Listy gratulacyjne i podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad otrzymali od Wójta Gminy Rypin następujący nauczyciele:

 1. Małgorzata Czajkowska - nauczyciel chemii w Szkole Podstawowej w Borzyminie, opiekun nagrodzonej uczennicy Weroniki Gawrońskiej;
 2. Anna Umińska - nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej w Borzyminie, opiekun nagrodzonej uczennicy Karoliny Czajkowskiej i ucznia Krystiana Więckowskiego;
 3. Piotr Zgryziewicz - nauczyciel historii w Szkole Podstawowej w Borzyminie, opiekun nagrodzonej uczennicy Karoliny Czajkowskiej;
 4. Aneta Rumińska - nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Kowalkach, opiekun nagrodzonych uczniów: Leny Dunajskiej, Michała Ławickiego i Wiktora Jabłońskiego;
 5. Dorota Żmudzińska - nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej w Kowalkach, opiekun nagrodzonego ucznia Michała Ławickiego;
 6. Wiesław Tyszka - nauczyciel geografii w Szkole Podstawowej w Sadłowie, opiekun nagrodzonego ucznia Jana Pawłowskiego.

 

Informacje i zdjęcia nadesłane ze szkół.

 

 • autor: Marzena Zdrojewska

Szkoła w Borzyminie

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_20210625_094004
 • IMG_20210625_094016
 • IMG_20210625_094035
 • IMG_20210625_094051

Szkoła w Kowalkach

wyświetl galerię w Cooliris
 • Michał Ławicki 1
 • Lena Dunajska (1)
 • Wiktor Jabłoński

Szkoła w Sadłowie

wyświetl galerię w Cooliris
 • Amelia Pawłowska
 • Kacper Gadomski
 • Izabela Lulińska
 • Jan Pawłowski
 • Wiesław Tyszka nagrodzony nauczyciel

Szkoła w Starorypinie Rządowym

wyświetl galerię w Cooliris
 • P1011064
 • P1011068
 • P1011066

Szkoła w Stępowie

wyświetl galerię w Cooliris
 • 208105078_4262307520456920_3598083253459700317_n
 • 209113253_4262307847123554_247940348566969305_n
 • 208552064_4262304543790551_5068425783370577997_n

Szkoła w Zakroczu

wyświetl galerię w Cooliris
 • 1624603850770
 • 1624603850787

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin Unia Europejska; Fundusze Europejskie

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.