Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

2335313

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

 • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Ogłoszono program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.

W programie „Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” będą mogli również wziąć udział mieszkańcy gminy Rypin. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, który zostanie udostępniony dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Kto jest uprawniony do skorzystania ze wsparcia?

Każdy uczeń ubiegający się o przyznanie sprzętu musi spełniać następujące warunki:

 1. rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej;
 2. mieszka w miejscowości lub na terenie gminy, w której znajdował się zlikwidowany PGR;
 3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność
  lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego
  lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych
  lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Jak aplikować do programu?

Warunkiem udziału w programie jest:

 1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR) oraz o fakcie, że członkowie rodzin (krewni w linii prostej) tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę,
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 3. W razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do dnia 22 października 2021 r. do godz. 15.30, w Urzędzie Gminy Rypin. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Oświadczenia można pobrać w pokoju nr 13 lub na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji udziela pracownik Urzędu Gminy Rypin – Pan Mateusz Krajewski,
tel. 54 280 97 13.

 

Uwaga! Złożenie oświadczenia nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Zmiany w dokumentacji konkursowej wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa skutkować mogą wprowadzeniem zmian w udostępnianych formularzach i koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

wyświetl galerię w Cooliris
 • pgr logo

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin Unia Europejska; Fundusze Europejskie

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.