Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

2476919

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

 • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Podsumowanie roku 2021 - budowa, remonty, zakupy.

Montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Gmina Rypin realizuje zadanie pn. „Instalacja ogniw fotowoltaicznych na budynkach szkół i innych obiektach będących własnością Gminy Rypin”. Inwestycja polega na montażu 11 niezależnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach:

 • Urzędu Gminy Rypin,
 • Szkoły Podstawowej w Borzyminie,
 • Szkoły Podstawowej w Kowalkach,
 • stołówki szkolnej przy szkole w Kowalkach,
 • Szkoły Podstawowej w Sadłowie,
 • Szkoły Podstawowej w Starorypinie Rządowym

oraz obiektach użyteczności publicznej:

 • stacji uzdatniania wody w Starorypinie Prywatnym (2 instalacje),
 • stacji uzdatniania wody w Borzyminie,
 • stacji uzdatniania wody w Kowalkach,
 • stacji uzdatniania wody w Sadłowie.

Koszt inwestycji wyniesie 1.229.840,10 zł.

Gmina Rypin na realizację inwestycji pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 50% kosztów kawlifikowalnych.

 

Kanalizacja i wodociągi.

Gmina Rypin zrealizowała zadanie inwestycyjne pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego wraz z budową zbiornika naziemnego rezerwy wody czystej w miejscowości Borzymin", a jego łączny koszt wyniósł 1.257.060,00 zł.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków własnych Gminy Rypin oraz Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości do 63,63% kosztów kwalifikowanych.

W ramach zadania zrealizowany został trzeci etap budowa kanalizacji w Sadłowie. Pierwszy etap został zrealizowany w 2018 roku i polegał na wykonaniu studni kanalizacyjnej oraz sieci kanalizacyjnej w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych Sadłowo – Michałki i Świedziebnia – Zasady – Sadłowo – Godziszewy. Drugi etap wykonano w 2019 roku i objął budowę sieci kanalizacji sanitarnej w branży sanitarnej i elektrycznej wraz z przyłączami do posesji, wykonanie przewodu tłocznego metodą przecisku sterowanego do Starorypina Prywatnego oraz budowę zbiorczej przepompowni ścieków. Trzeci polegał na dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Sadłowie i włączenie do sieci kanalizacyjnej pozostałych nieruchomości, uwzględnionych w dokumentacji projektowej.

Gmina Rypin zmodernizowała stację uzdatniania wody na terenie ujęcia wody w miejscowości Borzymin. W ramach inwestycji dokonano:

 • demontażu istniejącego zbiornika stalowego wody czystej o pojemności 100m3,
 • wykonaniu nowego naziemnego, terenowego, żelbetowego zbiornika wody czystej o pojemności całkowitej 225m3, w tym 195m3 pojemności czynnej,
 • wyłączeniu i odcięciu z eksploatacji istniejącego uzbrojenia przewodów wodociągowych tłocznych i zasilających sieć wodociągową,
 • montażu nowych przewodów wodociągowych, spustowych i przelewowych,
 • montażu studzienki rewizyjnej z tworzywa,
 • wykonaniu nowego zasilenia energetycznego i oświetlenia zbiornika.

 

Modernizacja budynków OSP.

W ramach programu EKO-Strażak, Gmina Rypin pozyskała maksymalne 70-procentowe dofinansowanie remontów w pięciu budynkach ochotniczych straży pożarnych w łącznej wysokości 62.853 zł na:

 • wymianę pieca c.o. i drzwi zewnętrznych w budynku OSP w Rypałkach Prywatnych,
 • termomodernizację budynku OSP w Kowalkach,
 • wymianę pieca c.o. wraz z instalacją w budynku OSP w Godziszewach,
 • wymianę pieca c.o. i instalację ciepłej wody w budynku OSP w Sadłowie,
 • wymianę pieca c.o. w budynku WOPS w Zakroczu.

 

Zakup wyposażenia i sprzętu dla szkół.

Do  gminnych szkół zostały zakupione nowoczesne pomoce dydaktyczne.

W ramach Programu  „Aktywna tablica”, w 2021 roku pomoce dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi trafiły do trzech szkół:

 • Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym o wartości 43.750 zł, w tym z dotacji 35.000 zł;
 • Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Stępowie o wartości 43.750 zł, w tym z dotacji 35.000 zł;
 • Szkoły Podstawowej w Zakroczu o wartości 43.750 zł, w tym z dotacji 35.000 zł.

Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 131.250 zł, w tym kwota dotacji 105.000 zł.

W ramach Programu  „Laboratoria Przyszłości”, Gmina Rypin otrzymała wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa w wysokości 270.000 zł.

Celem tej inicjatywy jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu nasze szkoły otrzymały środki finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Są to m.in. drukarki 3d, sprzęt do nauki programowania, wyposażenie warsztatów, aparaty cyfrowe, studia nagrań.

Wysokość środków dla poszczególnych placówek wynosi:

 • Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie – 60.000 zł;
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalkach – 60.000 zł;
 • Szkoła Podstawowa w Sadłowie – 30.000 zł;
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym – 60.000 zł;
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej – Curie – 30.000 zł;
 • Szkoła Podstawowa w Zakroczu – 30.000 zł.
wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_8894
 • IMG_8896
 • IMG_8919
 • received_167837421925141
 • received_252685986544973
 • received_3933578623345643
 • IMG_0856
 • IMG_0980
 • 10
 • 268633238_4739374302843834_9130485555586567461_n
 • received_5317920271579221
 • 266801334_164890572500083_8536837644031843381_n
 • 266398744_1129938060876725_7082655629589963178_n
 • 266098363_1129938137543384_8044289998942568068_n
 • 247070299_1097670854103446_3470840289473945211_n

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin Unia Europejska; Fundusze Europejskie

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.