Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

2677127

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

 • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Rada gminy udzieliła wójtowi absolutorium.

W dniu 14 czerwca 2022 r. Wójt Gminy Rypin Janusz Tyburski złożył Radzie Gminy Rypin sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rypin za 2021 rok. Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy. Pozytywną opinię do przedłożonych sprawozdań przedstawiła Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy oraz Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rypin.

Radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Rypin za 2021 rok oraz udzielili absolutorium Wójtowi Gminy Rypin.

Wójt Janusz Tyburski podziękował pracownikom urzędu gminy i dyrektorom jednostek organizacyjnych gminy. Szczególne podziękowania skierował do Skarbnika Gminy Rypin Małgorzaty Czajkowskiej, która po wieloletniej pracy na tym stanowisku, w bieżącym roku przechodzi na emeryturę.

Gratulacje wójtowi gminy Januszowi Tyburskiemu i skarbnikowi gminy Małgorzacie Czajkowskiej złożył Starosta Rypiński Jarosław Sochacki z radnym Powiatu Rypińskiego Krzysztofem Szalkowskim, a także radni Gminy Rypin, pracownicy Urzędu Gminy Rypin, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy oraz sołtysi.

 

wyświetl galerię w Cooliris
 • IMG_0659
 • IMG_0657
 • IMG_0682
 • IMG_0663
 • IMG_0673
 • IMG_0680
 • IMG_0686
 • IMG_0700
 • IMG_0705
 • IMG_0710
 • IMG_0713
 • IMG_0714
 • IMG_0718
 • IMG_0723
 • IMG_0728
 • IMG_0731
 • IMG_0737

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin Unia Europejska; Fundusze Europejskie

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.