Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

3163889

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

 • Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Nabór dzieci do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/24.

W dniach od 1 do 22 marca 2023 roku, we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Rypin, odbędą się zapisy dzieci do klas pierwszych i oddziałów przedszkolnych. Na terenie gminy działa sześć szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi:

 • Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie,
 • Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalkach,
 • Szkoła Podstawowa w Sadłowie,
 • Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym,
 • Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Stępowie,
 • Szkoła Podstawowa w Zakroczu.

Dyrektorzy szkół przygotowali informację o swoich placówkach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkół i oddziałów przedszkolnych.

Szkoła Podstawowa w Borzyminie.

Motto szkoły: „Prawdę czynić, z miłością”.

Już dziś zaczyna się przyszłość Twojego dziecka – zadbajmy o nią razem w naszym przedszkolu i szkole.

Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie zapewnia nowoczesną i wszechstronną ofertę edukacyjną oraz bezpieczne warunki nauki i pracy. Posiada własne logo i sztandar.

Dyrektorem Szkoły od wielu lat jest mgr Małgorzata Cyta, która w bieżącym roku szkolnym otrzymała Nagrodę Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty za całokształt pracy i osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a także jako menadżer i lider szkoły, co niewątpliwie  podnosi prestiż szkoły i  świadczy o wysokiej jakości nauczania w placówce.

Priorytetowym zadaniem szkoły jest zapewnić dzieciom wszechstronny rozwój fizyczny, intelektualny, emocjonalny, aby zwiększyć ich szanse na lepszą przyszłość.

Szkoła prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną:

 • dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat (w oddziałach przedszkolnych, w godzinach 6:30 – 15:30),
 • dla uczniów klas I –III i IV – VIII.

Baza dydaktyczna budynku szkoły utrzymana jest w odpowiednim stanie technicznym.

Na parterze znajdują się:

1) pomieszczenia przedszkolne z dostępem do łazienek dostosowanych do potrzeb najmłodszych dzieci:

 • sale przydzielone są grupom wiekowym, utworzonym w oparciu o dokonany nabór na nowy rok szkolny,
 • sale zaaranżowane są tak, by kilkulatki mogły z nich swobodnie korzystać oraz podejmować różnorodne formy działania,
 • zagospodarowane są w nich miejsca na naukę, zabawę i odpoczynek.
 • stałymi elementami przestrzeni są kąciki zainteresowań, świąt okolicznościowych, zabawki oraz pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności,

2) klasopracownie edukacji wczesnoszkolnej,

Sale wyposażone są w tablice i monitory interaktywne.

3) gabinet logopedy i pedagoga szkolnego,

4) szafki dla każdego ucznia,

5) szatnie dla przedszkola.

6) stołówka - uczniowie i dzieci korzystają z oferty dożywiania.

Na piętrze zorganizowane są:

1) pracownie przedmiotowe dla uczniów klas IV – VIII, wyposażone są w nowoczesne tablice interaktywne i mobilne monitory oraz pomoce naukowe i dydaktyczne, które wspomagają i urozmaicają procesy rozwojowe uczniów,

2) pracownia komputerowa,

3) pracownia językowa.

Pracownie posiadają samodzielne stanowiska ze stałym dostępem do Internetu.

4) biblioteka szkolna,

5) gabinet psychologa i pedagoga specjalnego,

Gabinety wyposażone są w pomoce dydaktyczne w zakresie rozwijania mowy i myślenia, niezbędne do prowadzenia terapii logopedycznej, pedagogicznej i psychologicznej.

6) Izba Pamięci Patrona,

7) sala zabaw,

8) korytarze - duże i przestronne, służą do ekspozycji prac plastycznych, organizacji wystaw artystycznych i fotograficznych, galerii zdjęć absolwentów, pucharów,

Placówka posiada zaplecze sportowo-rekreacyjne, w którego skład wchodzą:

 • sala gimnastyczna wraz z pełnym wyposażeniem sportowym,
 • plac zabaw,
 • nowoczesne boisko szkolne - kompleks sportowy, na którym znajdują się: boisko do piłki nożnej, kort tenisowy ibieżnia lekkoatletyczna.

Szkoła otacza dzieci i uczniów opieką:

 • logopedyczną,
 • pedagogiczną (w tym pedagoga specjalnego),
 • psychologiczną,
 • wczesnego wspomagania - pracujemy zgodnie z indywidualnymi programami terapeutycznymi opracowanymi dla każdego dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz indywidualnymi programami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • socjoterapeutyczną,
 • w oczekiwaniu na odwozy uczniowie mają zapewnioną opiekę świetlicową.

Pracujemy w gronie wykwalifikowanych i kreatywnych nauczycieli, którzy:

 • poszerzają ofertę edukacyjną przedszkola i szkoły opracowując własne programy i projekty edukacyjne oraz innowacje pedagogiczne,
 • uczestniczą w projektach i programach ogólnopolskich oraz międzynarodowych,
 • inspirują dzieci i uczniów do podejmowania wyzwań i uczestnictwa w konkursach.
 • korzystają z najnowszych programów nauczania, wypracowanych własnych metod i form pracy dydaktyczno-wychowawczej, nowoczesnych środków dydaktycznych, prowadzą działania prozdrowotne i proekologiczne, kształtują postawy patriotyczne oraz moralno-społeczne, uczą samodzielności i przedsiębiorczości, stawiają na kreatywność.

Zapewniamy personel pomocniczy w oddziałach przedszkolnych.

Placówka może pochwalić się licznymi sukcesami uczniów na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim. 

Absolwenci szkoły to laureaci i finaliści konkursów kuratoryjnych, których wymiernymi nagrodami są:

 • zwolnienia z egzaminu po ósmej klasie,
 • stypendia marszałkowskie,
 • pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły ponadpodstawowej.

Szkoła ma bogatą i ciekawą ofertę edukacyjną:

 • zajęcia w terenie w różnych środowiskach przyrodniczych,
 • zajęcia prowadzone w pracowniach Laboratoria Przyszłości: robótki ręczne, małe AGD oraz w warsztacie robotyki i audio-wideo, drukarki 3D,
 • zajęcia językowe - angielski i niemiecki,
 • SKS,
 • wyjazdy na basen,
 • Akademia Ruchu,
 • zabawy ze śpiewem - rytmika,
 • zespoły wokalne i taneczne,
 • uroczystości szkolne (np.Pasowanie na Pierwszaka, Jasełka Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka),
 • festyny i pikniki rodzinne,
 • wycieczki organizowane w ramach programu MEiN „Poznaj Polskę”,
 • wyjazdy organizowanych przez wychowawcę do kina, teatru,
 • wycieczki tematyczne, krajoznawczo – turystyczne,
 • wolontariat, zbiórki charytatywne,
 • udział dzieci w konkursach, w przeglądach, spotkaniach i uroczystościach organizowanych przez przedszkola i szkoły oraz instytucje lokalne,
 • ciekawe spotkania organizowane na terenie szkoły i poza nią – z przedstawicielami Policji, Leśnikami, Strażakami,
 • doradztwo zawodowe,
 • dostęp do biblioteki dla dzieci i rodziców.

Uczniowie szkoły oraz dzieci przedszkolne uczestniczą w programach i projektach edukacyjnych, których celem jest aktywizacja uczniów, kształtowanie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej, propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia oraz przeciwdziałanie agresji i uzależnieniom:

 • Kubusiowi przyjaciele natury,
 • Czyste powietrze wokół nas,
 • Dotknij, poczuj, zobacz,
 • Z kulturą mi do twarzy,
 • Problem mi nie straszny,
 • Bezpieczni w Internecie” ,
 • Lepsza szkoła,
 • Logopedyczni Przyjaciele z Polski,
 • Zbieram To w szkole,
 • To(działa)My,
 • Program dla szkół,
 • Gramy w szachy ,
 • W-F z AW,
 • Mała książka – wielki człowiek,
 • Szkoła Pamięta,
 • Polubić stres”,
 • Mistrzowie energii,
 • ESA Ekologiczna Sieć Antysmogowa,
 • Łączy nas piłka- Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku,
 • Sprzątanie świata,
 • Przerwa na czytanie,
 • Selektywna zbiórka odpadów,
 • Szkoła do hymnu,
 • Cała Polska czyta dzieciom.

Współpraca z rodzicami:

 • w celu usprawnienia komunikacji z rodzicami, szkoła i przedszkole stosują dziennik elektroniczny,
 • wyznaczone są godziny dostępności poszczególnych wychowawców,
 • odbywają się spotkania z rodzicami,
 • indywidualne rozmowy z rodzicami.

Szkoła dbając o  wizerunek w środowisku lokalnym współpracuje z instytucjami i organizacjami:

 • Gminą Rypin,
 • Kuratorium Oświaty we Włocławku,
 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rypinie,
 • Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie,
 • Rypińskim Centrum Sportu,
 • Centrum Kopernika w Warszawie,
 • Młynem Wiedzy w Toruniu,
 • Miejsko – Powiatową Biblioteką Publiczną w Rypinie,
 • Ośrodkiem Zdrowia,
 • Klubami Sportowymi,
 • Nadleśnictwem w Skrwilnie.

Kadra szkoły najlepiej jak potrafi pomaga uczniom i dzieciom wejść w świat pozytywnych wartości, aby zawsze potrafiły one odróżnić dobro od zła, a także kształtuje prawidłowe postawy społeczne, rozwija samorządność uczniów i przygotowuje ich do funkcjonowania we współczesnym świecie, by mogły rozwijać się zgodnie ze swoimi potrzebami i oczekiwaniami.

Treść i zdjęcia nadesłane przez SP w Borzyminie.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18

Szkoła Podstawowa w Kowalkach.

Szanowni Państwo,
zapraszam do skorzystania z oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach w roku szkolnym 2023/2024.

Pracujemy w systemie jednozmianowym, w godzinach od 6.30 do 15.30. Zachowujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa, zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę, zapewniamy wysoki poziom nauczania, wspomagamy wychowawczą rolę rodziny. Wychowanie przedszkolne realizujemy
w czterech grupach wiekowych. Trzylatki tworzą grupę Biedronki, czterolatki to Motylki, pięciolatki Pszczółki, sześciolatki Zerówka.  W Zerówce i klasie pierwszej organizujemy zajęcia ogólnorozwojowe.  W grupach przedszkolnych zajęcia języka angielskiego i rytmiki. Od klasy pierwszej lekcje kodowania. Wyposażenie naszej szkoły zapewnia realizację podstawy programowej w oparciu o najnowocześniejsze metody i formy pracy. Udzielamy pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, korekcyjno-kompensacyjne, terapię ręki, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i umiejętność uczenia się. Zapewniamy opiekę świetlicową. Prowadzimy stołówkę. Dla dzieci z obwodu szkolnego, czyli z miejscowości Sikory, Głowińsk i Ławy, organizujemy dowóz do szkoły.

Jesteśmy na rynku edukacyjnym od 2001 roku, początkowo jako Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kowalkach, teraz jako szkoła podstawowa. W tym czasie stworzyliśmy przestrzeń dla wszechstronnego rozwoju naszych uczniów, odkrywania ich pasji i talentów, wyrównywania braków i deficytów.

Zapewniam, że powierzone naszej opiece dzieci i uczniowie, znajdą w szkole w Kowalkach miejsce do nieskrępowanego rozwoju, który opieramy na równowadze pomiędzy nauką a zabawą oraz obowiązkiem a przyjemnością.

                                                                                                              Z wyrazami szacunku
                                                                                                             Beata Nejno – dyrektor

Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach od 1 do 22 marca 2023 r., od poniedziałku do piątku, w sekretariacie szkoły, w godzinach 7.00-14.00. Wnioski do pobrania na stronie www.kowalki.eu lub w sekretariacie. Telefon kontaktowy 665-890-024.

Treść i zdjęcia nadesłane przez SP w Kowalkach.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 1. Biedronki - sala przedszkolna
 • 2. Motylki - sala przedszkolna
 • 3. Pszczółki - sala przedszkolna
 • 4. Pszczółki - bawialnia
 • 5. Zerówka - sala przedszkolna
 • 6. Przedszkole - toaleta
 • 7. Toaleta - przedszkole
 • 8. Klasa I - sala lekcyjna
 • 9. Ślubowanie Pierwszoklasistów
 • 10. Dzień Babci i Dziadka
 • 11. Dzień Pluszowego Misia
 • 12. Dzień Zdrowego Śniadania
 • 13. Jasełka Przedszkolne
 • 14. Kodowanie - zajęcia pozalekcyjne
 • 15. Zajęcia rozwijające kreatywność
 • 16. Pracownia Nowoczesnych Technologii
 • 17. Pracownia Nowoczesnych Technologii
 • 18. Zajęcia ogólnorozwojowe

Szkoła Podstawowa w Sadłowie.

Szkoła Podstawowa w Sadłowie jest jedną z sześciu szkół gminy Rypin. Jest to placówka 8-klasowa z oddziałami przedszkolnymi. W oddziałach prowadzone są zajęcia w dwóch grupach 3-4 latki (zdj.1) oraz 5-6 latki (zdj.2).

W budynku szkoły znajduje się 8 pomieszczeń klasowych, gabinet pedagoga, świetlica, stołówka, biblioteka, gabinet pielęgniarki (zdj. 3) oraz pełnowymiarowa sala gimnastyczna (zdj. 4).

Na terenach zielonych wokół szkoły znajduje się plac zabaw, boisko do gry w piłkę ręczną, boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w piłkę koszykową, bieżnia (zdj. 5).

W naszej szkole organizowane są różnorodne  imprezy szkolne, środowiskowe, patriotyczne, ekologiczne, związane ze świętami itd., w których uczestniczą rodzice, dziadkowie i babcie, społeczność lokalna (zdj. 6), władze oraz zaproszeni goście. Uczniowie chętnie angażują się w życie kulturalne i społeczne regionu. Odnoszą sukcesy   w różnego rodzaju  konkursach, turniejach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym oraz ogólnopolskim (zdj. 7). Prężnie działający Samorząd Uczniowski organizuje szereg imprez, akademii szkolnych oraz imprez rozrywkowych (zdj. 8). Uczniowie działają w wolontariacie. Włączają się w różnego rodzaju akcje charytatywne i pomocowe. Organizują odwiedziny podopiecznych oddziału paliatywnego połączone z przedstawieniem programu artystycznego.

Nasze priorytety:

Szkoła:

 • bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, dobrze wyposażona,
 • w której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości,
 • dbająca o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych,
 • w której pielęgnuje się pamięć o historii naszej Ojczyzny,
 • gdzie współpraca z rodzicami uczniów przebiega w sposób harmonijny.

Baza szkoły podstawowej:

 • nowocześnie wyposażone pracownie,
 • klasy lekcyjne wyposażone są w nowe meble, tablice interaktywne, komputery, gry i pomoce dydaktyczne, wspomagające proces nauczania (zdj. 9),
 • pracownia komputerowa posiada 12 stanowisk, nowoczesną drukarkę 3D (zdj. 10), projektor oraz edukacyjne roboty dla dzieci – ozoboty (zdj. 11),
 • pracownia chemiczno-fizyczna wyposażona jest w odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne, zestawy do budowy modeli cząsteczek (zdj. 12) oraz zestawy w małej skali; posiadamy pomoce dydaktyczne do nauki fizyki z zakresu prądu elektrycznego (zdj. 13), magnetyzmu, maszynę Van de Graaffa, elektroskopy oraz zestaw do optyki,
 • pracownia biologiczna wyposażona jest w mikroskopy, model klatki piersiowej oraz model nerki,
 • sala gimnastyczna zaopatrzona w sprzęt sportowy (zdj. 4),
 • biblioteka (filia gminnej biblioteki) z bogatym księgozbiorem, czytelnią oraz pomieszczeniem, gdzie uczniowie swój czas wolny mogą wykorzystać na gry i zabawy (zdj. 14),
 • stołówka,
 • świetlica pracująca do godziny 15.00.

Zapewniamy:

 • bogatą ofertę edukacyjną: zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia z pedagogiem, SKS, Akademię Ruchu,
 • naukę dwóch języków obcych: języka angielskiego i niemieckiego,
 • możliwość korzystania z obiadów,
 • pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny i ciekawe pomoce dydaktyczne (zdj. 9, zdj. 15, zdj. 16, zdj. 17, zdj. 18),
 • możliwość udziału w wielu projektach edukacyjnych oraz akcjach charytatywnych,
 • opiekę świetlicową.

Treść i zdjęcia nadesłane przez SP w Sadłowie.

wyświetl galerię w Cooliris
 • zdj.1 sala 3-4latki
 • zdj.2 sala5-6latki
 • zdj.3 gab. piel.
 • zdj.4 sala gim.
 • zdj.5 boisko
 • zdj.6 Dzień Babci i Dzadka
 • zdj.7 sport1
 • zdj.8 choinka szk
 • zdj.9 tablica
 • zdj.10 druk 3D
 • zdj.11 OZOBOTY
 • zdj.12 chem2
 • zdj.13 elektr. zestawy
 • zdj.14 biblioteka
 • zdj.15 karmnik
 • zdj.16 warsztat
 • zdj.17 chem2
 • zdj.18 chem1

Szkoła Podstawowa w Starorypinie Rządowym.

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie Rządowym  położona jest w malowniczym miejscu pod względem ukształtowania powierzchni, krajobrazu jak również ze względów historycznych. Jak sama nazwa miejscowości mówi, tutaj były początki obecnego miasta Rypin. Możemy się poszczycić słynnym grodziskiem znajdującym się na naszym terenie tzw. "Góry Starorypińskie". W obwodzie naszej szkoły znajdują się miejscowości takie jak: Starorypin, Podole, Rypałki, Marianki. Mamy też uczniów ze Stawisk. Misją naszej szkoły jest zapewnienie dobrych warunków harmonijnego rozwoju dzieci i młodzieży uczęszczających do naszej szkoły.

W kształtowaniu młodych ludzi przyświeca nam myśl naszego Patrona: „Mądrym być, to wielka sztuka, ale dobrym - jeszcze większa”.

Oferta:

 • w szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne: grupa 3,4-latków oraz grupa 5,6-latków oraz 8 oddziałów szkoły podstawowej,
 • zajęcia w przedszkolu odbywają się od 8:00 do 15:00, a zarówno przed ich rozpoczęciem,
  jak i po zakończeniu dzieci mają zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,
 • zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, nieustannie podnoszącą swoje kompetencje i kwalifikacje,
 • zajęcia prowadzone są w dobrze wyposażonych klasach, posiadających bogate zaplecze sprzętowe dostosowane do wieku i możliwości dzieci oraz nowoczesne pomoce dydaktyczne,co sprzyja właściwemu rozwojowi dzieci,
 • dysponujemy pełnowymiarową salą gimnastyczną, z której korzystają przedszkolaki i uczniowie oraz nowoczesną pracownią językową,
 • lekcje odbywają się z wykorzystaniem metod aktywnego uczenia się, dbamy o rozwój uczniów zdolnych oraz zapewniamy właściwe wsparcie dla uczniów z trudnościami edukacyjnymi,
 • szkoła dysponuje bezpiecznym placem zabaw, z którego bardzo chętnie korzystają dzieci młodsze,
 • dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniowie mają możliwość korzystania z mobilnej pracowni komputerowej, monitorów interaktywnych, uczestniczenia w zajęciach dodatkowych w zakresie kodowania i programowania, zajęć sportowych, koła teatralnego, artystycznego, tanecznego, szachowego, koła wolontariatu i wielu innych,
 • szkoła posiada sale lekcyjne w dobrym stanie technicznym, zapewniające właściwy komfort przebywania i pracy,
 • zajęcia odbywają się w małolicznych grupach, co wpływa na jakość kształcenia, a nauczyciele mają dobry kontakt z uczniami,
 • dzieci z wadami wymowy uczęszczają na zajęcia logopedyczne, a wszystkie, które tego potrzebują, otrzymują właściwą pomoc psychologiczno-pedagogiczną. W szkole realizowane są wszystkie zajęcia wynikające z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • w czasie roku szkolnego organizowane są liczne wyjazdy, projekty edukacyjne, innowacje pedagogiczne i warsztaty,
 • dzieci z oddziałów przedszkolnych otrzymują pełne wyżywienie, natomiast uczniowie mogą korzystać z obiadów.

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Starorypinie odbywa się od 1 do 22 marca 2023 r. Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły w godzinach od 8:00 do 14:00 lub na stronie internetowej szkoły: www.spstar.szkolnastrona.pl.

Treść i zdjęcia zostały nadesłane z SP w Starorypinie Rządowym.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 16657
 • img_20190920_134207
 • 16659
 • 16661
 • 16667
 • 20230220_114434
 • 20230220_114506
 • 20230118_102807
 • 307368209_631377508511645_8184081648200508361_n
 • 308197189_647410376908358_7695813114510432399_n
 • 311805517_659327625716633_1214377062058758900_n
 • 324029652_493198882935365_161752539106953836_n
 • received_389085992845370
 • received_527966865651663
 • received_658015945906832
 • received_1160851664796741
 • 20220614_171947
 • 20230220_115045

Szkoła Podstawowa w Stępowie.

Nasza szkoła ulokowana jest w malowniczo położonej wsi Stępowo, zacisznej i bezpiecznej, w otoczeniu pięknych wiejskich terenów gminy Rypin. Przez rodziców określana mianem “ kameralna i przyjazna”.

Uczeń - Nauczyciel – Rodzic – to trzy podmioty współuczestniczące w procesie edukacyjnym. Staramy się, aby wszyscy okazywali sobie wzajemny szacunek, życzliwość i partnerstwo. Szkoła Podstawowa w Stępowie jest nowoczesną placówką z tradycjami, dynamicznie rozwijającą się, realizującą swoje zadania statutowe, dostosowującą  ofertę edukacyjną do zainteresowań i potrzeb wszystkich uczniów, którzy mają możliwość udziału w konkursach oraz zawodach sportowych.

Nasza szkoła zapewnia optymalne warunki do nauki dzięki nowoczesnemu wyposażeniu klas lekcyjnych w meble szkolne, odpowiednie oświetlenie oraz różnorodne pomoce i sprzęt technodydaktyczny. Korzystamy z internetu światłowodowego dostarczanego w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE).

Bardzo ważną zaletą szkoły jest wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, podejmująca działania innowacyjne, realizująca szeroką ofertę zajęć, z pasją prowadząca wiele ciekawych przedsięwzięć, lubiąca i szanująca swoją pracę. Dzięki niej uczniowie uzyskują wysokie wyniki w nauce.

Nasi uczniowie uczą się dwóch języków obcych: angielskiego i niemieckiego. Na terenie placówki oferujemy zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne oraz rewalidacyjne, a także zajęcia SKS. Uczniowie mogą również skorzystać z porad pedagoga, zajęć świetlicowych i oferty biblioteki szkolnej. Pozyskaliśmy środki w ramach projektów MEiN „Poznaj Polskę”, „Laboratoria Przyszłości” i „Aktywna Tablica”, a także wzięliśmy udział w corocznych inicjatywach MEiN i IPN „Szkoła do hymnu” i „Szkoła pamięta”.

Bardzo ważną rolę w odpowiednim zabezpieczeniu warunków dla uczniów odgrywa stołówka szkolna, która wydaje posiłki dla wszystkich dzieci. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego mają zapewnione pełne wyżywienie – śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek, a uczniowie klas I – VIII dwudaniowy obiad. Szkoła bierze udział w programach „ Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”.

Jednym ze standardów określających funkcjonowanie szkoły jest jej otwartość na kontakty ze środowiskiem lokalnym. Wraz z Radą Rodziców od lat organizujemy doroczne Jasełka Bożonarodzeniowe, Dzień Babci i Dziadka oraz Piknik Rodzinny, łączący Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień Dziecka. Ponadto aktywnie współpracujemy z Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej, Rypińskim Domem Kultury, Stowarzyszeniem Gmin Ziemi Dobrzyńskiej i Lokalną Grupą Działania „Północ”.

W tak małej wsi jak Stępowo szkoła stała się swego rodzaju centrum kulturalnym, miejscem, gdzie można bezpośrednio obcować z różnymi ciekawymi ludźmi oraz wydarzeniami. W 2021 r. współorganizowaliśmy Dożynki Gminy Rypin we współpracy z UG Rypin, miejscową OSP, Radą Rodziców i Radą Sołecką, w 2022 r. zapewniliśmy oprawę liturgiczną mszy św. w parafii Świętego Jana Chrzciciela w Sadowie w ramach gminnych obchodów Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości.

Więcej informacji o wydarzeniach z życia szkoły znajdziemy na profilu społecznościowym oraz stronie internetowej.

Treść i zdjęcia nadesłane przez SP w Stępowie.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 305491246_557181289539122_1865434096059401243_n
 • 20220218_072529
 • 20220218_072628
 • 20220218_072741
 • 20220218_072845
 • 20220218_073641
 • 20220218_073813
 • 20220218_073912
 • 20220218_073934
 • 331424416_1608094156306243_2726974831461646614_n
 • 314815387_605744194682831_7528787955533389214_n
 • 315086634_608049621118955_3499999032411559873_n
 • 316418467_617661080157809_8546584635573508393_n
 • 318495529_626380902619160_6983131005405624113_n
 • 319728588_830256071594439_5204009025385144662_n
 • 320529362_1267072507175580_5434120660014396169_n
 • 325793625_746167956942645_6326670436974779460_n
 • 326950572_629165465680592_6770551971845866314_n

Szkoła Podstawowa w Zakroczu.

Oferta szkoły:

 • oddział przedszkolny dla dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich, funkcjonujący w godz. 6.30 – 15.45,
 • w oddziale przedszkolnym organizowane są bezpłatne, dodatkowe zajęcia z rytmiki,
  j. angielskiego, logopedii,
 • sale z bogatą multimedialną i interaktywną bazą dydaktyczną, dostosowane do potrzeb uczniów, ergonomiczne i estetyczne, z dostępem do szybkiego Internetu,
 • nowoczesne wyposażenie, innowacyjne pomoce – drukarka 3d, roboty, tablice interaktywne, monitory interaktywne itd.,
 • przestronny korytarz służy do ekspozycji prac plastycznych dzieci oraz zamieszczania niezbędnych informacji skierowanych do rodziców dotyczących funkcjonowania i aktualnych wydarzeń szkolnych,
 • młodsi uczniowie mają do dyspozycji kolorowe szafki oraz atestowane zabawki,
 • o najlepsze wyniki w nauce dba profesjonalna kadra pedagogiczna, która chętnie i efektywnie wykorzystuję swoje doświadczenie,
 • nauczyciele zawsze służą wsparciem i pomocą,
 • mało liczne klasy, co korzystnie wpływa na jakość nauczania,
 • dla uczniów organizowane są liczne konkursy i akcje, które są formą uatrakcyjnienia nauczania,
 • przy szkole znajduje się plac zabaw, z którego dzieci chętnie korzystają,
 • uczniowie mają zapewnione obiady dwudaniowe,
 • w trakcie trwania roku szkolnego organizowane są dla uczniów wyjazdy integracyjne oraz realizowane są projekty i warsztaty tematyczne,
 • bezpłatny dowóz i odwóz dzieci ze szkoły w ramach obwodu szkolnego,
 • zapewniona jest opieka świetlicowa,
 • zachowanie najwyższych standardów dotyczących bezpieczeństwa dzieci i uczniów,
 • Internet światłowodowy,
 • realizacja projektów i przedsięwzięć o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim,
 • opieka psychologa, pedagoga, logopedy,
 • oferta zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zajęcia wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, kształtujące umiejętność uczenia się, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne,
 • strona internetowa szkoły: spzakrocz.szkolnastrona.pl
 • FB Szkoła Podstawowa w Zakroczu,
 • zajęcia w terenie,
 • festyny rodzinne.

Zapisy od 1 do 22 marca 2023 r., od poniedziałku do piątku w godzinach
7.00 - 15.45 w oddziale przedszkolnym.

Wnioski do pobrania na stronie spzakrocz.szkolnastrona.pl lub w sekretariacie szkoły. Telefon kontaktowy 665 890 029.

Treść i zdjęcia nadesłane przez SP w Zakroczu.

wyświetl galerię w Cooliris
 • 240848019_355481252791857_518498229330907748_n
 • 306082146_594608375545809_8785814027870568486_n
 • 307029951_599305535076093_3631580841927648598_n
 • 307343065_599304811742832_187777944564447657_n
 • 311265934_618856863120960_963217427664736301_n
 • 312173908_624179455922034_1202633685964186156_n
 • 314404993_640383764301603_5107493926499860090_n
 • 314768064_639083584431621_7549659055581845617_n
 • 315351817_645139023826077_3545154471468515429_n
 • 316414715_648596596813653_7385397892320916513_n
 • 316543947_648046196868693_4261915879955463282_n
 • 316554061_651263973213582_67286117656047649_n
 • 318172829_656419079364738_1799867133579248525_n
 • 318440862_657908365882476_2817903439079893140_n
 • 320444571_544286277616982_6473031719543542808_n
 • 327718469_6286733938028179_7523282456467299034_n
 • 327758729_1121151711870926_8451821987216155240_n
 • 331854499_532362972363707_9027363609859844154_n

« wstecz

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin Unia Europejska; Fundusze Europejskie

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.