Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

962799

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

Urząd Gminy Rypin

Treść strony

Lista odmian zbóż zalecanych do uprawy przyjęta na posiedzeniu Mazowieckiego Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian i Rolniczego w dniu 12 lutego 2013 r w Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem


                     
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Uprzejmie  informuję, że wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje w dniach 25 lutego - 2 marca 2013 roku „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Zasadniczym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Koordynacją działań w ramach obchodów zajmować się będą Ośrodki Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Z uwagi na duże znaczenie społeczne proszę o wsparcie oraz promocję działań, zarówno w okresie poprzedzającym powyższe wydarzenie, jak również w trakcie jego odbywania.

W tegoroczne obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” włączyły się także Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Izba Radców Prawnych, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Straży Granicznej, Prokuratura Generalna, Krajowa Rada Komornicza, a także Krajowa Rada Kuratorów.

W dniach 25 lutego — 2 marca br. osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły skorzystać z bezpłatnych porad i informacji udzielanych przez prawników, psychologów oraz przedstawicieli wyżej wymienionych środowisk w trakcie dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Dyżury specjalistów będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00, natomiast w sobotę w godzinach 10:00-13:00. Lista Ośrodków i ich adresy znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronie www.pokrzywdzeni.gov.pl.

drukujdrukuj

Pierwsza pomoc w przypadku krwotoku z nosa

materiały informacyjne                                                                                                                             Kraków, 2013-02-04

 

Pierwsza pomoc w przypadku

krwotoku z nosa

 

Krwotok z nosa to dolegliwość, z którą większość z nas choć raz miała styczność w swoim życiu. Pojawia się on najczęściej w wyniku urazu mechanicznego (np. uderzenie nosem w twardy przedmiot) lub w wyniku niektórych chorób.

Choć najczęściej wygląda bardzo groźnie, krwotok z nosa w większości sytuacji nie zagraża życiu czy zdrowiu osoby poszkodowanej. W sporadycznych przypadkach krwawienie jest na tyle obfite bądź długotrwałe, że wymaga wizyty u laryngologa bądź – w skrajnych, wyjątkowych przypadkach – wezwania pogotowia ratunkowego. Z reguły krwotok zlokalizowany jest w przedniej części jamy nosowej i udaje się go opanować za pomocą prostych czynności z zakresu pierwszej pomocy.

Czynności te można obejrzeć w filmie instruktażowym poświęconym pierwszej pomocy w przypadku krwotoku z nosa:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/krwawienie-z-nosa-online

Spróbujmy je przybliżyć:  przede wszystkim należy usiąść i pochylić głowę do przodu. Osoby poszkodowane mają niekiedy tendencję do odchylania głowy do tyłu, co jest błędem. Krew ścieka wtedy do przełyku, co może wywołać torsje lub nawet zakrztuszenie. Następnie, jeśli to konieczne, należy delikatnie wydmuchać nos. Tamowanie krwotoku polega na utrzymywaniu pozycji pochylonej i jednoczesnym uciskaniu skrzydełek nosa za pomocą palca wskazującego i kciuka. Krwawienie powinno ustąpić w ciągu kilku minut. Aby zwiększyć komfort poszkodowanego, można przyłożyć mu do karku zimny kompres.

Pamiętajmy, że w razie udzielania przez nas pierwszej pomocy osobie, która ma krwotok z nosa, powinniśmy dla własnego bezpieczeństwa unikać kontaktu z krwią.

Może się zdarzyć, że osoba poszkodowana nagle traci przytomność. W takiej sytuacji należy w pierwszej kolejności zabezpieczyć osobę, układając ją w pozycji bezpiecznej. Ilustruje to poniższy film dot. pierwszej pomocy:

https://www.szkolenia-bhp24.pl/pozycja-bezpieczna-online

Jak widać, pomoc poszkodowanemu w sytuacji krwotoku z nosa jest dosyć prosta. Pamiętajmy jednak, że tylko praktyka czyni mistrza. Wiele organizacji i fundacji organizuje darmowe szkolenia i kursy z pierwszej pomocy. Warto z nich skorzystać i nauczyć się ratować życie  - dla bezpieczeństwa Twoich najbliższych!

 

HR LAB Health and Safety                          

ul. Św. Filipa 23

31-150 Kraków

www.szkolenia-BHP24.pl                                          

drukujdrukuj

Kampania edukacyjna "Nasze śmieci"

Ministerstwo Środowiska prowadzi kampanię społeczną promującą właściwe zachowania w postępowaniu z odpadami. Celem kampanii jest dostarczenie informacji na temat zmian w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zwrócenie uwagi na korzyści płynące z właściwego postępowania ze śmieciami wytwarzanymi w naszych domach. W ramach kampanii przygotowany został spot z poradami, jak postępować z odpadami i dbać o swoje otoczenie.

Link do spotu na serwisie YouTube: Zapobiegaj powstawaniu śmieci
 

Departament Informacji o Środowisku
Ministerstwo Środowiska

Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie ,,NIE dla CZADU"

Zielona Linia

Zielona Linia, to pierwsze w kraju Centrum Kontaktowe dla Klientów urzędów pracy z całej Polski. Założycielem Centrum jest Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w Warszawie, jednostka Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zielona Linia umożliwia kontakt Klienta z urzędem za pośrednictwem różnych kanałów dostępowych (telefon, e-mail, formularze internetowe, konta osobiste na portalu) zamiast osobistej wizyty w urzędzie.

Misją Centrum „Zielona Linia” jest stworzenie nowej jakości w relacjach z bezrobotnymi i pracodawcami. Współpracując z pracodawcami „Zielona Linia” pośredniczy w rekrutacji pracowników, natomiast osoby poszukujące pracy i bezrobotni mogą liczyć na szeroką pomoc w zakresie pośrednictwa ofert pracy, szkoleń oraz upowszechniania informacji o usługach rynku pracy. Centrum „Zielona Linia” tworzy nową usługę urzędów pracy, która kreuje zupełnie nową rzeczywistość dla Klientów Służb Zatrudnienia.

Nasi specjaliści telefonicznie oraz e-mailowo (do listopada planujemy uruchomić również czat) odpowiadają na pytania z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz m.in. kodeksu pracy, zakładania działalności gospodarczej. Pomagają wyjaśnić zawiłe sytuacje, informują o dostępnych formach pomocy z urzędu pracy (między innymi tj. stypendium na kontynuowanie nauki, dofinansowanie do studiów podyplomowych, staż), czy możliwości odbycia szkoleń finansowanych zarówno ze środków Funduszu Pracy jak i środków unijnych. Zielona Linia oferuje również pomoc w wyszukiwaniu ofert pracy, a od września br. uruchamia bezpłatną pomoc w przygotowaniu profesjonalnego cv oraz listu motywacyjnego. Usługi naszego Centrum realizowane są przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych, przez co w sposób szczególny mogą zainteresować ludzi korzystających dotąd z bezpośredniej formy kontaktu z urzędem..

Działania „Zielonej Linii” aktywnie wspiera Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zachęcając do korzystania z usług Contact Center wszystkie osoby szukające informacji na temat instrumentów i świadczeń urzędów pracy, a także informacji o ofertach pracy, szkoleniach, itp.

Wójt Gminy Rypin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sadłowie

data: 2012.05.22

treść ogłoszenia

Inicjatywa JEREMIE w województwie kujawsko - pomorskim.

Inicjatywa JEREMIE bazuje na zwrotnym, a nie dotacyjnym mechanizmie wsparcia MŚP. Szczególnie dedykowana jest przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność gospodarczą lub mającym nieduży staż na rynku. W kujawsko - pomorskiem do Funduszu Powierniczego JEREMIE przekazano prawie 40 mln zł. Pieniędzmi tymi dysponują obecnie wybrani w drodze konkursu pośrednicy finansowi. Od nich trafiają one do przedsiębiorców w formie reporęczeń lub pożyczek.
Zachęcamy do informowania przedsiębiorców szukających środków na inwestycje oraz osób zakładających własny biznes o działającym w województwie systemie funduszy poręczeniowych i pożyczkowych, wspieranych przez samorząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Są to instytucje działające na zasadzie non profit. Mają charakter lokalny/regionalny. Fundusze wspierają tych przedsiębiorców, którzy z różnych względów mają utrudniony dostep do usług bankowych (krótki staż, brak historii kredytowej). Dla wielu firm, które rozpoczynają swoją działalność fundusze są pierwszym, a często jedynym partnerem finansowym, oferującym kapitał zewnętrzny.
Informacje na temat Inicjatywy JEREMIE znajdą Państwo na stronie: www.pozyczki.kujawsko-pomorskie.pl/jeremie.
W razie pytań kontakt telefoniczny: 56 622 71 62,508 085 074.

 

Dowody osobiste - informacja

Urząd Gminy Rypin informuje, że dowody osobiste wydane w 2001 r. z datą ważności 10 lat oraz dowody wydane w 2006 r. z datą ważności 5 lat tracą ważność w 2011 roku.

W związku z tym prosimy o zgłaszanie się do tutejszego urzędu pokój Nr 5 na  miesiąc przed upływem terminu ważności w celu wyrobienia nowego dowodu osobistego.

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.