Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

1138862

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Aktualności

2018.07.17 Gminne zawody sportowo-pożarnicze

-

W dniu 15 lipca br. w Sadłowie odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze, w których udział wzięło 6 drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych i 2 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z terenu gminy Rypin.

2018.07.16 Susza - trwają prace komisji

-

W czwartek 12 lipca 2018 roku na terenie gminy Rypin prace rozpoczęła Komisja ds. oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego –suszy. Do dnia 6 lipca rolnicy złożyli ponad 360 wniosków, które obecnie podlegają weryfikacji.

2018.07.13 Prace remontowe przy Szkole Podstawowej w Zakroczu

-

Trwają prace w zakresie układania kostki betonowej przed Szkołą Podstawową w Zakroczu.

2018.07.13 Ostrzeżenie meteorologiczne - intensywne opady deszczu z burzami

Ostrzeżenie meteorologiczne  intensywne opady deszczu z burzami

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami od 30 mm do 50 mm. Podczas opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 80 km/h.

2018.07.12 Setne urodziny Pani Bronisława Lange z Ław

-

Dnia 11 lipca 2018 r. Pani Bronisława Lange z Ław obchodziła swoje setne urodziny. Z tej okazji, jubilatkę odwiedzili: wójt gminy Janusz Tyburski, sekretarz gminy Mariusz Paprocki oraz podinspektor ds. ewidencji ludności w Urzędzie Gminy Rypin Beata Arentowicz.

2018.07.11 Mieszkańcy Gminy Rypin mogą korzystać z kolejnych siłowni zewnętrznych

Mieszkańcy Gminy Rypin mogą korzystać z kolejnych siłowni zewnętrznych

Siłownie zewnętrzne powstały w miejscowościach Balin, Kowalki i Sadłowo w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, z dofinansowanie w wysokości 63,63% planowanych kosztów kwalifikowanych.

2018.07.06 Rusza usuwanie wyrobów zawierających azbest

-

Dnia 5 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Rypin, Wójt Gminy Rypin Janusz Tyburski podpisał umowę z firmą ECO-POL Sp. z o.o., z Pruszcza na zadanie pn.  "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rypin".

2018.07.02 W Balinie powstanie nowa infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa

W Balinie powstanie nowa infrastruktura rekreacyjno-wypoczynkowa

Dnia 2 lipca 2018 r. Wójt Gminy Rypin Janusz Tyburski w imieniu Gminy Rypin podpisał umowę z firmą P.H.U. TYMBUD z Maszewa Dużego koło Płocka, którą reprezentuje p. Wojciech Szwech na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie terenu poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w Balinie”.

2018.06.29 Nowy sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych

Nowy sprzęt dla ochotniczych straży pożarnych

W imieniu Gminy Rypin, Wójt Gminy Janusz Tyburski i Skarbnik Gminy Małgorzata Czajkowska, podpisali w dniu 28 czerwca 2018 r. umowę z Ministrem Sprawiedliwości, reprezentowanym przez Dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich MS Mikołaja Pawlaka na powierzenie zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości.

2018.06.26 Zespół ds. Realizacji Programu Rewitalizacji

-

Na spotkaniu elekcyjnym w sprawie wyboru Zespołu ds. Realizacji Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016-2023, w dniu 14 czerwca 2018 r. dokonano wyboru członków Zespołu.

2018.06.26 Nowe nagłośnienie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin

-

Sala narad Urzędu Gminy Rypin została wyposażona w system konferencyjny umożliwiający zarówno swobodne prowadzenie sesji przez przewodniczącego rady gminy, jak i komfort debat z możliwością tworzenia i archiwizowania nagrań.

2018.06.25 Naprawa dróg asfaltowych w Gminie Rypin

-

Na terenie Gminy Rypin znajduje się 140 km dróg gminnych, z czego połowa to  drogi utwardzone. W pierwszym półroczu 2018 roku, Gmina Rypin przeprowadziła bieżące remonty dróg asfaltowych. Łączne wydatki na zakup materiałów wyniosły 100 tys. zł.

2018.06.22 SUSZA - SKŁADANIE WNIOSKÓW

-

Istnieje możliwość składania wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.

2018.06.22 Wyróżnienia dla uczniów, rodziców i nauczycieli na sesji rady gminy

Wyróżnienia dla uczniów, rodziców i nauczycieli na sesji rady gminy

Tradycją stało się, że z okazji zakończenia roku szkolnego odbywa się uroczysta sesja Rady Gminy Rypin, podczas której wręczane są nagrody książkowe dla uczniów z najwyższą średnią, najlepszych sportowców, laureatów, finalistów i uczniów wyróżnionych w konkursach wojewódzkich oraz listy gratulacyjne dla ich rodziców i nauczycieli.  

2018.06.20 Rodzicu, zarejestruj narodziny swojego dziecka online!

-

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

2018.06.20 Konkurs pn. „Ogród przyjazny rodzinie i środowisku"

Konkursie pn. „Ogród przyjazny rodzinie i środowisku"

Wójt Gminy Rypin zaprasza do udziału w konkursie pn. „Ogród przyjazny rodzinie i środowisku". Głównym celem konkursu jest wyłonienie najpiękniej zaaranżowanych przydomowych ogrodów w 2018 roku na terenie Gminy Rypin.

2018.06.19 Inauguracja Gminnych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Inauguracja Gminnych Obchodów 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości

W sobotnie popołudnie, dnia 16 czerwca 2018 r., przy Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie odbył się Piknik Rodzinny inaugurujący Gminne Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę pn. „Sto Drzew na 100-lecie Odzyskania Niepodległości” pod patronatem Wójta Gminy Rypin Janusza Tyburskiego.

2018.06.19 Termomodernizacja budynku urzędu gminy

-

Zakończyły się prace związane z termomodernizacją budynku urzędu gminy, w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Rypin”. W ramach projektu docieplono dach oraz strop wewnętrzny nad piwnicą obiektu, wykonano modernizację systemu wentylacyjnego, systemu grzewczego oraz wewnętrznej instalacji oświetleniowej. Główny cel projektu to zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa stanu technicznego budynku Urzędu Gminy Rypin.

2018.06.18 Trwają prace na boisku w Kowalkach

-

Gmina Rypin prowadzi prace na płycie boiska w Kowalkach. Do tej pory wykonano następujące roboty: korytowanie płyty boiska, drenację, wykonanie warstw odsączających, niwelację terenu oraz nawieziono torf.

2018.06.14 „Noc Bibliotek” w Kowalkach

-

Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach już po raz drugi przystąpiła do tego niekonwencjonalnego przedsięwzięcia. Wydarzenie odbyło się dnia 9 czerwca 2018 roku w godzinach 17:00-21:30, w którym brali udział dzieci, młodzież i dorośli.

2018.06.12 Rusza budowa kanalizacji w Sadłowie

Rusza budowa kanalizacji w Sadłowie

Dnia 08.06.2018 r. w budynku Urzędu Gminy Rypin, Wójt Gminy Rypin Janusz Tyburski podpisał umowę z p. Piotrem Rojkiem reprezentującym Zakład Usług Melioracyjnych i Geodezyjnych z Golubia-Dobrzynia na realizację zadania pn:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadłowo z przewodem tłocznym do Starorypina Prywatnego” etap I i etap II na łączną wartość 2 300 100,00 zł.  

2018.06.08 Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu w miejscowości Kowalki

-

Gmina Rypin ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenu na działce o numerze ewidencyjnym 197/17 w miejscowości Kowalki.

2018.06.08 Gminny Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej pt. „Wieczornica Orła Białego”

Gminny Konkurs Recytacji Poezji Patriotycznej pt. „Wieczornica Orła Białego”

Dnia 05 czerwca 2018r. w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Borzyminie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej pt. „Wieczornica Orła Białego" pod Patronatem Wójta Gminy Rypin Janusza Tyburskiego.

2018.06.08 Nowy harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2018 r.

-

Informujemy, że dostępny jest nowy harmonogram wywozu odpadów na II półrocze 2018 rok, który można również pobrać w zakładce „Gospodarka odpadami”.

2018.06.08 Piknik rodzinny pod Patronatem Wójta Gminy Rypin - Borzymin 16.06.2018r.

Piknik rodzinny pod Patronatem Wójta Gminy Rypin - Borzymin 16.06.2018r.

Szkoła Podstawowa im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie, KGW i Sołectwo Wsi Borzymin zapraszają na Piknik Rodzinny – Inaugurujący Gminne Obchody 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Odnośnik BIP

Rotator

Odnośniki

Odnośniki

ePUAP

ePUAP

Treść strony

Kilka słów o nas

         Gmina Rypin położona jest we wschodniej części województwa kujawsko–pomorskiego. Swoim obszarem otacza inną jednostkę podziału administracyjnego kraju tj. miasto Rypin. Administracyjnie gmina jest podzielona na 24 sołectwa i zamieszkuje w niej 7700 osób. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 13.194 ha, w tym użytków rolnych 11.025 ha (83,6 %), lasów i gruntów leśnych – 982 ha (7,4 %). Na terenie gminy występują dwa jeziora: Czarownica (22,4 ha) i Sadłowskie (21,6 ha). Gmina graniczy także z jeziorem Długie (103 ha), położonym na terenie gminy Wąpielsk.

  • Urząd Gminy Rypin

      Głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców jest praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Funkcjonuje ich ok. 1200 oraz ok. 800 działek o pow. do 1 ha. Dominującą w gospodarstwach rolnych jest produkcja roślinna, zwierzęca oraz sadownictwo. W pełni rozwiązane są na terenie gminy sprawy telefonizacji i wodociągów. Całkowita długość sieci zaopatrzenia w wodę wynosi w gminie ponad 335 km i woda doprowadzana jest z 4 stacji uzdatniania do 1486 odbiorców. Długość sieci wodociągowej w latach: 1990 – 21 km, 1994 – 156 km, 1998 – 250 km, 2002 – 266 km, 2006 – 300 km, 2010 – 335,4 km.

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.