Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

1484715

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Aktualności

2019.08.20 Spotkanie rolników w sprawie ASF

-

Urząd Gminy Rypin zorganizował spotkanie hodowców trzody chlewnej z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

2019.08.20 KRUS zaprasza młodzież do udziału w konkursie

KRUS zaprasza młodzież do udziału w konkursie

KRUS organizuje I Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie”, który będzie trwał od 2 września  do 3 października 2019 r.

2019.08.19 Zapraszamy na Dożynki Gminy Rypin

-

Zapraszamy na Dożynki Gminy Rypin, które odbędą się w dniu 31 sierpnia 2019 r. na boisku sportowym w Kowalkach.

2019.08.14 OGŁOSZENIE - 16.08.2019 r. urząd będzie nieczynny

-

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2018 Wójta Gminy Rypin z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie dni wolnych od pracy oraz zasad określenia harmonogramu czasu pracy w Urzędzie Gminy Rypin w 2019 roku, dzień  16.08.2019 r.  jest dniem  wolnym od pracy w tut. Urzędzie.

2019.08.12 Spotkanie w sprawie zagrożenia ASF

-

Informujemy, że w dniu 19.08.2019 roku o godzinie 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin przy ul. Lipnowskiej 4, odbędzie się spotkanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w sprawie zagrożenia afrykańskim pomorem świń (ASF).

2019.08.12 Studencie potwierdź prawo do renty rodzinnej

Studencie potwierdź prawo do renty rodzinnej

Uczniowie i studenci, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często zapominają, aby zawiadomić ZUS o kontynuowaniu nauki lub jej zaprzestaniu. Niedopełnienie tego wymogu w konsekwencji może doprowadzić do utraty renty lub zwrocie nadpłaconego świadczenia

2019.08.09 Wizyta studyjna w "Garncarskiej Wiosce"

Wizyta studyjna w "Garncarskiej Wiosce"

Przedstawiciele kół gospodyń wiejskich z gminy Rypin oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Rypin wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Przedsiębiorstwa Społecznego "Garncarska Wioska" w Kamionce koło Nidzicy. 

2019.08.09 Konkurs fotograficzny "LGD w obiektywie..."

-

Termin zgłaszania prac upływa 15 sierpnia 2019 r.

2019.08.08 SUSZA WNIOSKI

SUSZA WNIOSKI

IUNG Puławy mający za zadanie prowadzenie Monitoringu suszy potwierdził w dniu 26.07.2019 r. wystąpienie suszy na terenie Gminy Rypin w uprawach kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, roślin strączkowych oraz krzewów owocowych, ale tylko na glebach kategorii I (gleby bardzo lekkie – bardzo podatne na suszę).

2019.08.07 Nieodpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

-

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa na terenie Powiatu Rypińskiego, Poradnictwo prawne i obywatelskie

2019.08.07 UWAGA tegoroczni maturzyści – Stypendia na I rok studiów

-

Maturzyści spełniający warunki określone w programie, mogą zgłosić się do LGD: „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ”.

2019.08.06 APEL do hodowców trzody chlewnej

APEL do hodowców trzody chlewnej

Zasady których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)

2019.08.05 LGD zaprasza na szkolenia

-

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyński Region Północ zaprasza na szkolenia.

2019.08.05 Internet światłowodowy w gminnych szkołach

W najbliższych dniach pracownicy firmy WASKO przystąpią do wizyt lokalnych na terenie naszej gminy celem uzyskania stosownych zgód od właścicieli nieruchomości, przez które przebiegać będzie infrastruktura zapewniająca szerokopasmowy Internet światłowodowy.

2019.07.31 Nowy plac zabaw przy szkole w Kowalkach

Nowy plac zabaw przy szkole w Kowalkach

W roku szkolnym 2019/2020 najmłodsi uczniowie szkoły będą mogli cieszyć się z  nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

2019.07.25 Konkurs kulinarny o Złotą Chochlę Radia 7

-

Zapraszamy stowarzyszenia kulinarne i koła gospodyń z regionu do udziało w konkursie kulinarnym organizowanym przez Radio 7

2019.07.18 Zakończenie remontu wiaduktu w Starorypinie Prywatnym

Zakończenie remontu wiaduktu w Starorypinie Prywatnym

W dniu 17 lipca 2019 roku dokonano odbioru technicznego odcinka drogi oraz wiaduktu kolejowego w miejscowości Starorypin Prywatny. Prace wykonywało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie.

2019.07.16 Usuwamy azbest

Dnia 15 lipca 2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin".

2019.07.16 Sołtysi omówili sprawy ważne dla sołectw

-

Dnia 16 lipca 2019 r. w Urzędzie Gminy Rypin odbyła się narada sołtysów.

2019.07.15 Program „Posiłek w szkole i w domu” w Gminie Rypin

-

Gmina Rypin otrzymała wsparcie finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 17.720 zł na realizację działań w ramach Programu "Posiłek w szkole i w domu".

2019.07.10 Gmina otrzymała dofinansowanie do przebudowy drogi w Rusinowie

Gmina otrzymała dofinansowanie do przebudowy drogi w Rusinowie

W dniu 8 lipca 2019 r. została zawarta umowa o dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 120350C Rusinowo – Rusinowo od km 0+000 do km 1+755”.

2019.07.05 Z nami pikniki LGD

Z nami pikniki LGD

W drugiej połowie czerwca odbyły się dwa pikniki z Lokalną Grupą Działania, promujące wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju i fundusze europejskie.

2019.07.04 Rewitalizacja parku w Rusinowie

Gmina Rypin otrzyma dofinansowanie na realizację zadania pn. "Rewitalizacja zieleni w zabytkowym parku w miejscowości Rusinowo".

2019.07.02 LGD zaprasza do mobilnego punktu

-

Lokalna Grupa Działania zaprasza do mobilnego punktu informacyjno-konsultacyjnego. W Gminie Rypin w dniu 3 sierpnia 2019 r. w Rusinowie.

2019.06.27 Radni udzielili wójtowi absolutorium

Radni udzieliła wójtowi absolutorium

Na sesji Rady Gminy Rypin w dniu 26 czerwca 2019 r. radni rozpatrzyli sprawozdanie Wójta Gminy Rypin Janusza Tyburskiego z wykonania budżetu Gminy Rypin za 2018 rok.

Odnośnik BIP

Rotator

Odnośniki

Odnośniki

ePUAP

ePUAP

Treść strony

Kilka słów o nas

         Gmina Rypin położona jest we wschodniej części województwa kujawsko–pomorskiego. Swoim obszarem otacza inną jednostkę podziału administracyjnego kraju tj. miasto Rypin. Administracyjnie gmina jest podzielona na 24 sołectwa i zamieszkuje w niej 7700 osób. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 13.194 ha, w tym użytków rolnych 11.025 ha (83,6 %), lasów i gruntów leśnych – 982 ha (7,4 %). Na terenie gminy występują dwa jeziora: Czarownica (22,4 ha) i Sadłowskie (21,6 ha). Gmina graniczy także z jeziorem Długie (103 ha), położonym na terenie gminy Wąpielsk.

  • Urząd Gminy Rypin

      Głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców jest praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Funkcjonuje ich ok. 1200 oraz ok. 800 działek o pow. do 1 ha. Dominującą w gospodarstwach rolnych jest produkcja roślinna, zwierzęca oraz sadownictwo. W pełni rozwiązane są na terenie gminy sprawy telefonizacji i wodociągów. Całkowita długość sieci zaopatrzenia w wodę wynosi w gminie ponad 335 km i woda doprowadzana jest z 4 stacji uzdatniania do 1486 odbiorców. Długość sieci wodociągowej w latach: 1990 – 21 km, 1994 – 156 km, 1998 – 250 km, 2002 – 266 km, 2006 – 300 km, 2010 – 335,4 km.

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.