Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

2476760

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Aktualności

2022.01.25 Spotkanie Wiceminister Rolnictwa z KGW Gminy Rypin.

Spotkanie Wiceminister Rolnictwa z KGW Gminy Rypin.

W dniu 24 stycznia 2022 r. Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Anna Gembicka spotkała się z przedstawicielami kół gospodyń wiejskich, działających na terenie gminy Rypin.

2022.01.21 Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Rypin

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Rypin

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. w Dz. U. z 2021 r. poz.1372) oraz art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. tj. z 2021r. poz.1057) Wójt Gminy Rypin informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Rypin.

 

2022.01.20 Powstał Klaster Energii pn. "Energia Ziemi Rypińskiej".

Powstał Klaster Energii pn. "Energia Ziemi Rypińskiej".

Gmina Rypin wraz ze stowarzyszeniem Prosument Klaster OZE powołała 18 stycznia 2022r. Klaster Energii pn. Energia Ziemi Rypińskiej.

2022.01.18 Zwrot podatku akcyzowego.

Zwrot podatku akcyzowego.

Urząd Gminy Rypin informuje, że od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. w pokoju nr 22 przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT.

2022.01.18 Kondolencje.

Kondolencje.

Pani Grażynie Wysakowskiej składamy wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci Taty.

2022.01.14 Granty na lokalne inicjatywy oddolne.

Granty na lokalne inicjatywy oddolne.

Ośrodek Tłok w Toruniu organizuje w Urzędzie Gminy Rypin spotkanie informacyjne z projektu „Inicjuj z FIO 3.0”, w ramach którego przyznawane są mikrodotacje na oddolne działania mieszkańców naszego województwa.

2022.01.14 Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej.

Wójt Gminy Rypin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3  ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do pracy w komisji konkursowej.

2022.01.13 Przypominamy o obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania.

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia źródła ogrzewania.

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r. właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

2022.01.12 Można już składać wnioski na dodatek osłonowy.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wniosek o dodatek osłonowy nalezy złożyć w Urzędzie Gminy Rypin do 31 stycznia lub do 31 października 2022 roku.

 

2022.01.05 Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych.

Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych.

Wójt Gminy Rypin ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na realizację w 2022 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Rypin.

2022.01.05 Rekrutacja do "Klubu młodzieżowego w Kowalkach".

Rekrutacja do "Klubu młodzieżowego w Kowalkach".

W dniach od 10 do 14 stycznia 2022 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja 16 osób do projektu pn. „Klub młodzieżowy w Kowalkach”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

2022.01.04 Wnioski na bezpłatne obiady w szkołach.

Wnioski na bezpłatne obiady w szkołach.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rypinie przyjmuje wnioski na bezpłatne obiady dla dzieci w szkołach.

2022.01.04 7 stycznia 2022 r. urząd będzie nieczynny.

7 stycznia 2022 r. urząd będzie nieczynny.

Informujemy, że w dniu 7 stycznia 2022 roku Urząd Gminy Rypin będzie nieczynny.

2021.12.31 Podsumowanie roku 2021 - budowa, remonty, zakupy.

Podsumowanie roku 2021 - budowa, remonty, zakupy.

Gmina Rypin w 2021 roku realizowała szereg większych i mniejszych zadań inwestycyjnych oraz remontowych. Przedstawiamy część z nich.

2021.12.31 GUS informuje o badaniach statystycznych w 2022 roku.

GUS informuje o badaniach statystycznych w 2022 roku.

Główny Urząd Statystyczny informuje o badaniach statystycznych zaplanowanych w 2022 roku.

2021.12.30 Opóźnienie odbioru odpadów segregowanych

Opóźnienie odbioru odpadów segregowanych

Informujemy, że w związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi, odpady segregowane, które nie zostały odebrane w dniu dzisiejszym (z miejscowości Stawiska, Rypałki Prywatne i Starorypin Prywatny), zostaną odebrane w dniu 31.12.2021 r. 

2021.12.30 Podsumowanie roku 2021 - inwestycje drogowe.

Podsumowanie roku 2021 - inwestycje drogowe.

Gmina Rypin w 2021 roku zmodernizowała sześć odcinków dróg gminnych oraz dofinansowała rozbudowę jednego odcinka drogi powiatowej na terenie naszej gminy. Pozyskała również dofinansowanie na inwestycje drogowe w kolejnych latach.

2021.12.23 Urząd nieczynny w Wigilię.

Urząd nieczynny w Wigilię.

Informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021 r. Urząd Gminy Rypin będzie nieczynny.

2021.12.23 W oczekiwaniu na święta.

W oczekiwaniu na święta.

W okresie przedświątecznym, uczniowie w szkołach gminy Rypin poznawali i kultywowali tradycje świąteczne, ale również pamiętali o potrzebujących.

2021.12.23 Dofinansowanie do budowy obwodnicy Rypina.

Dofinansowanie do budowy obwodnicy Rypina.

Wczoraj, premier Mateusz Morawiecki ogłosił, że 51 obwodnic otrzyma dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

2021.12.21 Życzenia świąteczno-noworoczne.

2021.12.21 Termomodernizacja i wymiana pieców c.o. w remizach strażackich.

Termomodernizacja i wymiana pieców c.o. w remizach strażackich.

W ramach programu EKO-Strażak, Urząd Gminy Rypin pozyskał maksymalne 70-procentowe dofinansowanie do remontów w pięciu budynkach ochotniczych straży pożarnych.

2021.12.20 Dobrzyńskie smaki w sadłowskim pałacu.

Dobrzyńskie smaki w sadłowskim pałacu.

W dniu 18 grudnia 2021 r. w pałacu w Sadłowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. "Dobrzyńskie smaki. Ocalić od zapomnienia.", zrealizowany przez Fundację Vetustas Przestrzeń Pogranicza.

2021.12.15 Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych.

Uczniowie biorą udział w akcjach charytatywnych.

Szkoły i uczniowie z gminy Rypin włączają się w liczne akcje charytatywne. Przedświąteczny czas był okazją do wsparcia zarówno potrzebujących ludzi, jak i zwierząt. 

2021.12.09 Mikołajki dla najmłodszych.

Mikołajki dla najmłodszych.

Dnia 6 grudnia tego roku, Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rypinie, po raz dwudziesty pierwszy zorganizowała imprezę środowiskową ''Mikołajki z książką dla najmłodszych''.

Odnośnik BIP

Rotator

Odnośniki

Odnośniki

ePUAP

ePUAP

Treść strony

Kilka słów o nas

         Gmina Rypin położona jest we wschodniej części województwa kujawsko–pomorskiego. Swoim obszarem otacza inną jednostkę podziału administracyjnego kraju tj. miasto Rypin. Administracyjnie gmina jest podzielona na 24 sołectwa i zamieszkuje w niej 7700 osób. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 13.194 ha, w tym użytków rolnych 11.025 ha (83,6 %), lasów i gruntów leśnych – 982 ha (7,4 %). Na terenie gminy występują dwa jeziora: Czarownica (22,4 ha) i Sadłowskie (21,6 ha). Gmina graniczy także z jeziorem Długie (103 ha), położonym na terenie gminy Wąpielsk.

  • Urząd Gminy Rypin

      Głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców jest praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Funkcjonuje ich ok. 1200 oraz ok. 800 działek o pow. do 1 ha. Dominującą w gospodarstwach rolnych jest produkcja roślinna, zwierzęca oraz sadownictwo. W pełni rozwiązane są na terenie gminy sprawy telefonizacji i wodociągów. Całkowita długość sieci zaopatrzenia w wodę wynosi w gminie ponad 335 km i woda doprowadzana jest z 4 stacji uzdatniania do 1486 odbiorców. Długość sieci wodociągowej w latach: 1990 – 21 km, 1994 – 156 km, 1998 – 250 km, 2002 – 266 km, 2006 – 300 km, 2010 – 335,4 km.

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin Unia Europejska; Fundusze Europejskie

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.