Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

1803964

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Aktualności

2020.07.02 KRUS informuje o konkursie dla dzieci oraz zasiłku opiekuńczym.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

  • zaprasza dzieci rolników w wieku 6 -14 lat do udziału w kursie e-learningowym „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”. Do wygrania 100 hulajnóg! 
  • informuje, że do 12 lipca 2020 r. wydłużony został okres, na który przysługuje zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonego rolnika/domownika.

2020.07.01 Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność.

Centra Rehabilitacji Rolników KRUS wznawiają działalność.

Po przerwie związanej z zagrożeniem epidemicznym, wznowiona zostaje działalność rehabilitacyjna Centrów Rehabilitacji Rolników KRUS.

2020.06.30 Nagrody wójta dla uczniów i nauczycieli z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

Nagrody wójta dla uczniów i nauczycieli z okazji zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

W 2020 roku, z uwagi na stan pandemii, nie odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Rypin. Nagrody oraz listy gratulacyjne Wójta Gminy Rypin zostały wręczone podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2019/2020.

2020.06.30 Zakończony został remont i wyposażenie pałacu w Sadłowie.

-

W czerwcu b.r. zakończyły się roboty budowlane i wyposażanie pomieszczeń pałacu w Sadłowie w ramach projektu pn. "Dostosowanie i wyposażenie budynku pałacu w Sadłowie na cele aktywizacji społecznej".

2020.06.29 Wyniki wyborów prezydenckich

-

W gminie Rypin pierwszą turę wyborów prezydenckich wygrał obecny prezydent Andrzej Duda, kolejne wyniki mieli Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia. Frekwencja wyniosła 51,51%.

2020.06.24 Rada gminy udzieliła wójtowi absolutorium.

Rada gminy udzieliła wójtowi absolutorium.

W dniu 24 czerwca 2020 r. Wójt Gminy Rypin złożył Radzie Gminy Rypin sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rypin za 2019 rok. Radni zapoznali się również ze sprawozdaniem finansowym oraz informacją o stanie mienia komunalnego gminy. 

2020.06.24 Można składać wnioski o dodatek solidarnościowy.

-

Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł miesięcznie mogą otrzymać osoby, które po 15 marca 2020 roku, w następstwie epidemii koronawirusa, straciły pracę lub po tym terminie ich umowa na czas określony zakończyła się.

2020.06.19 Rekrutacja do klubów młodzieżowych.

W dniach 22-26 czerwca 2020 r. odbędzie się rekrutacja do:

  • Artystycznego Klubu Młodzieżowego w Borzyminie,
  •  Klubu Młodzieżowego "Szansa" w Starorypinie Rządowym.

2020.06.18 Informacja o kursach autobusowych obsługiwanych przez rypiński dworzec.

Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku informuje o kursach realizowanych i obsługiwanych przez rypiński dworzec.

2020.06.17 Czerwiec bez strat dla emerytów.

Informacja KRUS w sprawie złożenia wniosku o emeryturę w czerwcu 2020 roku. Osoby, które myślą o złożeniu wniosku, nie muszą obawiać się niekorzystnej waloryzacji składek mającej wpływ na wysokość świadczenia.

2020.06.16 Przebudowa drogi powiatowej w Sadłowie.

Przebudowa drogi powiatowej w Sadłowie.

Ruszyła przebudowa drogi powiatowej Świedziebnia - Zasady - Sadłowo - Godziszewy w miejscowości Sadłowo na odcinku od figury przydrożnej (od strony Zasad) do kościoła, o długości 513 m. 

2020.06.16 Wymiana źródeł ciepła

Wymiana źródeł ciepła

... o zakwalifikowaniu się do dofinansowania będzie decydowało otwarte losowanie...

2020.06.16 Rozpoczął się nabór do OHP w Brodnicy.

Ochotniczy Hufiec Pracy w Brodnicy prowadzi nabór do VII i VIII klasy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych na rok szkolny 2020/2021.

2020.06.15 Terminy składania wniosków o świadczenia socjalne

-

Dotyczy świadczenia "500+", świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczenia "Dobry start", oraz stypendium szkolnego

 

2020.06.10 Szkoła z pasją do nauki.

-

Szkołę Podstawową im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie można nazywać szkołą z pasją do matematyki. Placówka otrzymała certyfikat potwierdzający innowacyjne nauczanie matematyki.

2020.06.10 Komunikat o dniu wolnym od pracy.

W dniu 12 czerwca 2020 r. Urząd Gminy Rypin nie będzie czynny.

2020.06.09 UCHWAŁA NR XVI/131/20 RADY GMINY RYPIN z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości

-

W związku z wprowadzoną pandemią COVID-19 ustanowione zostały czasowe ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przedsiębiorców działających w różnych branżach. Powyższe spowodowało negatywne skutki finansowe dla przedsiębiorców.

2020.06.05 Sukces Michała w konkursie Liga Zadaniowa.

Sukces Michałą w konkursie Liga Zadaniowa.

Uczeń 6 klasy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kowalkach - Michał Ławicki zajął III miejsce w etapie rejonowym konkursu matematycznego Liga Zadaniowa.

2020.06.03 Granty na projekty społeczne w Gminie Rypin.

-

Gmina Rypin otrzymała dofinansowanie od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

2020.06.02 Ankieta on-line dla rolników dot. nowej płatności bezpośredniej tzw. ekoschematów.

Prosimy rolników o wypełnienie ankiety on-line. Szczegóły w załączonym piśmie MRiRW.

2020.06.01 Umowa na rozbudowę drogi Linne - Sadłowo Nowe - Sadłowo Rumunki III etap.

Umowa na rozbudowę drogi Linne - Sadłowo Nowe - Sadłowo Rumunki III etap.

Dnia 28 maja 2020 r. wójt Janusz Tyburski, w imieniu Gminy Rypin, podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym „MAR-DAR” na „Rozbudowę drogi gminnej nr 120311C Linne - Sadłowo Nowe - Sadłowo Rumunki etap III".

2020.05.29 Podpisanie umowy na rozbudowę drogi gminnej Głowińsk – Głowińsk.

Podpisanie umowy na rozbudowę drogi gminnej Głowińsk – Głowińsk.

W dniu 29 maja 2020 r. wójt Janusz Tyburski, w imieniu Gminy Rypin, podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Spółka z o.o.  z siedzibą w Lipnie na "Rozbudowę drogi gminnej nr 120324C Głowińsk - Głowińsk".  

2020.05.28 Umowa na demontaż wyrobów z azbestu.

Dnia 28 maja 2020 roku została zawarta umowa na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rypin”. 

2020.05.27 30 lat samorządu Gminy Rypin.

30 lat samorządu Gminy Rypin.

27 maja obchodzony jest Dzień Samorządu Terytorialnego.  To święto, które upamiętnia pierwsze w Polsce wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku,  po jego przywróceniu. Dzisiaj obchodzimy jubileusz 30-lecia samorządu Gminy Rypin.

2020.05.27 IV etap znoszenia obostrzeń.

IV etap znoszenia obostrzeń.

Premier Mateusz Morawiecki, na konferencji prasowej podał kolejne terminy znoszenia obostrzeń wprowadzonych z uwagi na pandemię. Czwarty etap znoszenia obostrzeń nastąpi od 30 maja i 6 czerwca.

Odnośnik BIP

Rotator

Odnośniki

Odnośniki

ePUAP

ePUAP

Treść strony

Kilka słów o nas

         Gmina Rypin położona jest we wschodniej części województwa kujawsko–pomorskiego. Swoim obszarem otacza inną jednostkę podziału administracyjnego kraju tj. miasto Rypin. Administracyjnie gmina jest podzielona na 24 sołectwa i zamieszkuje w niej 7700 osób. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 13.194 ha, w tym użytków rolnych 11.025 ha (83,6 %), lasów i gruntów leśnych – 982 ha (7,4 %). Na terenie gminy występują dwa jeziora: Czarownica (22,4 ha) i Sadłowskie (21,6 ha). Gmina graniczy także z jeziorem Długie (103 ha), położonym na terenie gminy Wąpielsk.

  • Urząd Gminy Rypin

      Głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców jest praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Funkcjonuje ich ok. 1200 oraz ok. 800 działek o pow. do 1 ha. Dominującą w gospodarstwach rolnych jest produkcja roślinna, zwierzęca oraz sadownictwo. W pełni rozwiązane są na terenie gminy sprawy telefonizacji i wodociągów. Całkowita długość sieci zaopatrzenia w wodę wynosi w gminie ponad 335 km i woda doprowadzana jest z 4 stacji uzdatniania do 1486 odbiorców. Długość sieci wodociągowej w latach: 1990 – 21 km, 1994 – 156 km, 1998 – 250 km, 2002 – 266 km, 2006 – 300 km, 2010 – 335,4 km.

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin Unia Europejska; Fundusze Europejskie

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.