Gmina Rypin

Galeria zdjęć

Herb

Menu

Wyszukiwarka

Licznik odwiedzin

1333066

Dane adresowe

Urząd Gminy Rypin

ul. Lipnowska 4

87-500 Rypin

  • Urząd Gminy Rypin

Aktualności

2019.03.22 W kolejnych sołectwach odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich

Odbyły się zebrania wyborcze w kolejnych sołectwach: Puszcza Rządowa, Dębiany, Dylewo, Stępowo, Czyżewo i Borzymin.

2019.03.20 Otwarcie świetlicy wiejskiej w Cetkach

-

W dniu 17 marca 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Cetkach.

2019.03.18 Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną

Wójt Gminy Rypin ogłosił konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną dla szkół podstawowych, kół gospodyń wiejskich i rad sołeckich z terenu gminy Rypin.

2019.03.18 Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich - zmiana

Nastąpiła zmiana terminów wyborów w sołectwach: Starorypin Prywatny, Jasin i Godziszewy.

2019.03.14 Mistrzostwa w Skoku Wzwyż

-

W dniu 12 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Borzyminie odbyły się Mistrzostwa Gminy Rypin w Skoku Wzwyż.

2019.03.13 Uroczyste spotkanie z sołtysami

-

W dniu 11 marca 2019 roku w świetlicy wiejskiej w Dębianach odbyło się uroczyste spotkanie Wójta Gminy Rypin z sołtysami z terenu gminy Rypin.

2019.03.12 Harmonogram wyborów sołtysów i rad sołeckich

-

Wójt Gminy Rypin informuje o terminach zebrań ustalonych dla wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Rypin.

2019.03.11 Spotkanie informacyjne nt. rozbudowy sieci gazowniczej

-

W dniu 8 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbyło się spotkanie mieszkańców sołectw: Głowińsk i Cetki  z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa.

2019.03.05 Wybrano sołtysa i radę sołecką sołectwa Sadłowo

W dniu 4 marca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Sadłowie odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej  sołectwa Sadłowo.

2019.03.04 Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych

Wójt Gminy Rypin dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu dla klubów sportowych.

2019.02.25 Komunikat dot. wnioskowania o dowód osobisty

-

W związku z zaplanowanym wdrożeniem od 4 marca 2019 r. dowodów z warstwą elektroniczną (e-dowodów) informujemy, że w środę, 27 lutego 2019 r. czasowo zostanie wyłączona możliwość wnioskowania o dowód osobisty przez Internet.

2019.02.25 Wybory sołtysa sołectwa Sadłowo

-

W dniu 4 marca 2019 roku o godzinie 16:00 w Remizie OSP w Sadłowie odbędą się wybory sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Sadłowo.

2019.02.25 Turniej Sprawnościowy o Puchar Wójta Gminy Rypin

-

W dniu 21 lutego 2019 r. został rozegrany XXXV Sprawnościowy Turniej o Puchar Wójta Gminy Rypin.

2019.02.22 Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „OZE-szansa na innowacyjne rolnictwo”

Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „OZE-szansa na innowacyjne rolnictwo”

Szkolenie skierowane jest do rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej. Celem spotkania jest omówienie zagadnień związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

2019.02.19 Gmina wydzierżawiła grunty pod budowę elektrowni fotowoltaicznej

-

W dniu 18 lutego 2019 r. Wójt Gminy Rypin Janusz Tyburski podpisał umowę na dzierżawę terenów inwestycyjnych gminy Rypin.

2019.02.18 Sołtysi omówili bieżące sprawy sołectw

-

Dnia 15 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Rypin odbyła się narada sołtysów.

2019.02.18 Ośrodek TŁOK wspiera organizacje pozarządowe

Ośrodek TŁOK wspiera organizacje pozarządowe

Ośrodek TŁOK w Toruniu oferuje bezpłatne doradztwo i dotacje dla organizacji pozarządowych i osób zainteresowanych działalnością społeczną.

2019.02.12 Mistrzostwa Gminy Rypin w Pływaniu

-

W dniu 11 lutego 2019 r. w Rypińskim Centrum Sportu zostały rozegrane Mistrzostwa Gminy Rypin w Pływaniu. Brali w nich udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Rypin.

2019.02.11 Twój e-PIT od 15 lutego 2019 r.

-

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie uprzejmie informuje, że od dnia 15.02.2019 r. zostanie uruchomiona nowa usługa Twój e-PIT umożliwiająca zatwierdzenie lub modyfikację zeznania podatkowego PIT-37 i PIT-38 za 2018 rok, wstępnie przygotowanego przez administrację skarbową.

2019.02.08 Powiatowe spotkanie pn. "RAZEM dla Kujaw i Pomorza"

-

Dnia 7 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Rypin odbyło się powiatowe spotkanie pn. "RAZEM dla Kujaw i Pomorza", organizowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

2019.02.07 Ogłoszenie o naborze kandydatów do komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert dla klubów sportowych  na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Rypin, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do pracy w komisji konkursowej, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje/podmioty biorące udział  w konkursie.

2019.02.07 Informacja o wynikach konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne dotyczyły aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016-2023.

2019.02.07 Informacja - azbest

Informacja - azbest

Zgłaszanie planowanych na rok 2019 inwestycji związanych z demontażem, transportem i utylizacją wyrobów zawierających azbest

2019.02.01 Spotkanie konsultacyjne dot. aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016-2023

W dniu 5 lutego 2019 r. o godzinie 9.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rypin odbędzie się spotkanie konsultacyjne dot. aktualizacji Programu Rewitalizacji Gminy Rypin na lata 2016-2023.

2019.02.01 Otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych w 2019 roku

-

Wójt Gminy Rypin ogłasza otwarty konkurs ofert dla klubów sportowych na realizację w 2019 roku zadań z zakresu rozwoju sportu w Gminie Rypin.

Odnośnik BIP

Rotator

Odnośniki

Odnośniki

ePUAP

ePUAP

Treść strony

Kilka słów o nas

         Gmina Rypin położona jest we wschodniej części województwa kujawsko–pomorskiego. Swoim obszarem otacza inną jednostkę podziału administracyjnego kraju tj. miasto Rypin. Administracyjnie gmina jest podzielona na 24 sołectwa i zamieszkuje w niej 7700 osób. Ogólna powierzchnia gminy wynosi 13.194 ha, w tym użytków rolnych 11.025 ha (83,6 %), lasów i gruntów leśnych – 982 ha (7,4 %). Na terenie gminy występują dwa jeziora: Czarownica (22,4 ha) i Sadłowskie (21,6 ha). Gmina graniczy także z jeziorem Długie (103 ha), położonym na terenie gminy Wąpielsk.

  • Urząd Gminy Rypin

      Głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców jest praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych. Funkcjonuje ich ok. 1200 oraz ok. 800 działek o pow. do 1 ha. Dominującą w gospodarstwach rolnych jest produkcja roślinna, zwierzęca oraz sadownictwo. W pełni rozwiązane są na terenie gminy sprawy telefonizacji i wodociągów. Całkowita długość sieci zaopatrzenia w wodę wynosi w gminie ponad 335 km i woda doprowadzana jest z 4 stacji uzdatniania do 1486 odbiorców. Długość sieci wodociągowej w latach: 1990 – 21 km, 1994 – 156 km, 1998 – 250 km, 2002 – 266 km, 2006 – 300 km, 2010 – 335,4 km.

Zarejestruj numer telefonu w bazie Gminy Rypin

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.